V současné době jsou dokončovány stavební práce na sociálním zařízení, výmalbě a pokládání podlahových krytin.

Stacionář bude určen pro osoby se zdravotním postižením a seniory, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Věková hranice je 16 – 80 let.

Pro budoucí klienty zde připravují celou řadu aktivit: výlety, ruční práce, vzdělávací programy, pohybovou terapii, nácviky dovedností, relaxaci (například v bublinkové koupeli) apod.
Vše bude samozřejmě přizpůsobeno individuálním potřebám klienta. Služby budou zajišťovat kvalifikovaní pracovníci.

Více informací naleznete na internetových stránkách sdružení (www.zbb.cz) nebo na odboru sociálních věcí MÚ Nová Paka.

V případě zájmu můžete kontaktovat Romanu Hanušovou na tel.: 493 722 881 nebo na e-mail: romana.hanusova@zbb.cz, případně osobně v Centru Vyšehrad v Nové Pace (bývalé jesle na Husáku).