Na objektu je umístěna kamenná pamětní deska s údajem, že dne 10. dubna roku 1878 se zde náš slavný spisovatel narodil.


Obecní zastupitelstvo již schválilo smlouvu o zpracování a řízení projektu na akci „Rodný dům E. Štorcha v Ostroměři“. Dodavatelem projektu je obecně prospěšná společnost Terra nostra – malebný kraj.

Záměr

Záměrem je oprava nyní nevyužívaného domku a vytvoření expozice, která se bude skládat ze dvou částí. Uvnitř bude využit původní prostor stavby, což je přečerpávací stanice vody z řeky Javorky, a venku bude instalována výstava zaměřená na Štorchovo dílo. „Expozice bude prezentována kontaktním způsobem, například děti budou moct vidět jeskyni, pravěké nástroje či ohniště,“ informuje starosta obce Tomáš Gabriel.


Projekt bude financován z evropských fondů, uspěje–li obec s žádostí. Bylo by vhodné využít rovněž podkroví domku, ve kterém kdysi býval byt strojníka. Snahou obce bude zachovat původní vzhled stavby, předběžné náklady jsou v současné době vyčísleny na zhruba deset milionů korun.


Vhodné rovněž bude upravit příjezdovou komunikaci a vybudovat parkoviště pro návštěvníky. Zábavní park s tematikou Pravěká jeskyně a život v době bronzové by mohl přilákat četné hosty nejen z řad školáků.