Vzhledem k připravované výluce proto musí České dráhy nahradit rychlíky a vlak Sp 1780 náhradní autobusovou dopravou v úseku Jaroměř - Starkoč a opačně. Osobní a spěšné vlaky budou nahrazeny v úseku Česká Skalice - Starkoč a zpět.

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy je vždy v Jaroměři, v České Skalici i ve Starkoči před staniční budovou.