Provizorní autobusová stanoviště u Koruny a u hotelu Černigov budou od soboty zrušena. Všechny regionální i dálkové autobusové spoje budou od tohoto dne zajíždět na nový terminál.

Informace o odjezdech spojů z jednotlivých stanovišť cestující zjistí z digitálních informačních panelů umístěných na nástupištích.

V odbavovací hale kromě souhrnné informační tabule s údaji o odjezdech autobusů z celého terminálu budou také informace o odjezdech vlaků z přilehlého železničního nádraží.

Cestující z Jičínska budou využívat nástupiště J2 (Hořice, Cerekvice nad Bystřicí, Velichovky, Jaroměř) nebo J3 (Turnovsko, Liberecký a Ústecký kraj).

Plán hradeckého nádraží.