„Ano, informaci mohu potvrdit. Pokud to tak zůstane, bude město uvažovat o možnosti, že stávající čističku odpadních vod odkoupí,“ potvrdila starostka Edita Vaňková. Zároveň připomněla, že pokud se to nepodaří, bude radnice pokračovat v přípravě výstavby vlastní čističky.

Lze očekávat, že současný majitel ČOV se proti rozhodnutí konkurzního správce odvolá a spor bude ještě řešit soud. Čistírnu odpadních vod prodala společnost Tiba v roce 2005 soukromé firmě, město se svým návrhem na odkup neuspělo. V následujících letech změnila ČOV majitele. Město se s ním nemohlo dohodnout na ceně za čištění, proto začalo s přípravou výstavby vlastního technologického zařízení.