Zástupci firmy žádali zastupitelstvo o přehodnocení jejich předešlého usnesení zařadit projekt Wellness a SPA Dětenice v objektu zemědělské usedlosti Nový dvůr řádně do probíhajícího zpracování územního plánu.


Pojem wellness pochází ze spojení well-being, což v angličtině znamená cítit se dobře, být v souladu sám se sebou. V češtině je výraz wellness používán pro označení stylu života, který směřuje k co největší fyzické a zároveň duševní pohodě, neboli k radosti ze života.


Stavba by mohla být urychlena, pokud by obec Dětenice požádala územní odbor MěÚ Jičín o nové vytyčení zastavěné části obce, tím by stavební řízení mohlo být zahájeno i bez schválení územní dokumentace.

Diskuse

Ve volné diskusi seznámili zástupci firmy AR-TOUR Ondráček přítomné se svým záměrem přebudovat zemědělskou usedlost Nový dvůr u Dětenic na další turistické a rekreační objekty patřící k zámku a pivovaru v Dětenicích, za což obci nabízí spolupráci a nové pracovní příležitosti pro občany.
Připomínky místních občanů směřovaly hlavně k obavám o klid a zdravé prostředí v obci už tak dost zatížené současným turistickým ruchem a obavám o zachování a ochranu místních přírodních vzácností, např. chráněného území Natura 2000 - Rožďalovické rybníky, které s usedlostí přímo sousedí.
Odborníci a starosta obce spíše poukazovali na problematičnost urychlených rozhodnutí v souvislosti se seriózním přezkoumáním všech možných vlivů na místní životní prostředí.


Po dvouhodinové diskusi se zastupitelstvo usneslo zařadit a posoudit projekt Wellness a SPA Dětenice Nový dvůr v rámci zadaného územního plánu a tím nepožádat odbor MěÚ Jičín o vymezení zastavěného území obce.


Nezávisle na tomto jednání bylo vyhlášeno KÚ Královéhradeckého kraje zjišťovací řízení záměru Wellness a SPA Dětenice Nový dvůr z důvodu posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb.


K tomuto řízení se může do 24. ledna každý vyjádřit a zaslat na krajský úřad své připomínky.