Tato malá obec na Libáňsku je poslední měsíce doslova vzhůru nohama. Vše způsobila plánovaná stavba větrné elektrárny. Vedení obce bylo pro realizaci, protože ročně by obec dostávala od provozovatele, společnosti ABwind, několik set tisíc korun. Většině obyvatel se však nelíbilo, že budou mít (podle nich) hlučné a nevzhledné větrníky kousek od domovů, a navíc v lokalitě v těsné blízkosti Českého ráje.

Rozřešením celého problému mělo být referendum, ve kterém by občané rozhodli, zda elektrárnu chtějí, či nikoliv. To však pár dní předem bylo záhadně zrušeno zastupitelstvem. Jako důvod uvedlo, že dva ze tří členů přípravného výboru referenda se proti němu odvolali. Těmi dvěma byli Lukáš Nešněra a Karel Zeman, kteří však situaci vidí trochu jinak. ,,Starosta nám řekl, že se elektrárna stavět nebude, proto není nutné ani pořádat referendum,“ řekl Lukáš Nešněra. ,,Věřili jsme slovům starosty a přišlo nám logické ho zrušit, když realizace nakonec neproběhne,“ pokračuje. Jak byli oba dva členové výboru překvapeni, když se referendum jejich jmény zrušilo, ale výstavba už nikoliv.

Podle Aleny Varhanové, ředitelky soukromé školy v Mladé Boleslavi, která v Bačalkách žije a aktivně se zapojuje do dění, starosta oba muže podvedl. Podle zákona totiž referendum nemohou zrušit jen dva lidé, ale většina obyvatel obce. Proto byl případ dán ke krajskému soudu, který celou záležitost potvrdil a nařídil uskutečnit referendum nové. To se bude konat 15. a 16. října, ve stejný den jako senátní a komunální volby.

,,S rozhodnutím soudu nesouhlasím. Je to záležitost obce, neměl by se do toho plést kraj,“ uvedl Miroslav Šoltys, starosta Bačalek. Odpůrci elektrárny jásají, mají možnost projekt svými hlasy zrušit. Ovšem za dost vysokou cenu pro tak malou obec, jakou Bačalky jsou. Pět milionů korun, to je přibližná cena, jakou budou muset zaplatit, když odstoupí od smlouvy, která byla podepsána již v prosinci roku 2007.

,,Do té doby se konalo hned několik veřejných zasedání s občany, na kterých měli možnost seznámit se s projektem. Byl dokonce zorganizován i výlet na Jihlavsko, kde podobná větrná elektrárna stojí,“ tvrdí Tomáš Zejval, zástupce firmy ABwind. ,,Možnost odstoupit od smlouvy, aniž bychom museli platit výlohy ve výši několika milionů, zkoumali nezávisle na sobě tři právníci. Všichni se shodli, že taková možnost neexistuje,“ říká starosta M. Šoltys.
O čem hlasovat?

Vypadá to tedy, že občané Bačalek nebudou odpovídat na otázku referenda: Chcete, aby na území obce a části obce Lično a v přilehlém okolí stála elektrárna dle záměru “Větrné elektrárny Bačalky“ z července 2009? Ale spíše se budou rozhodovat, zda zadlužit obec na mnoho let dopředu.

Alena Varhanová má na věc jiný pohled: ,,Jsem přesvědčena, že právně existují způsoby, kterými se dá zajistit, aby obec náklady společnosti neplatila. Smlouvu, kterou starosta se zastupitelstvem podepsali, je pro obec absolutně nevýhodná.“