Cílem projetku je zvýšení počtu domácností, které třídí odpad. V letošním roce se klade důraz na třídění bílého skla. V rámci projetku jsou obcím zdarma poskytovány nádoby na separovaný odpad a také pokračuje krajská komunikační kampaň zaměřená na podporu třídění odpadů. Současně probíhají soutěže na internetové adrese www.ekontejnery.cz, akce v třídění, soutěže škol, obcí, barevné dny a další činnosti podporující třídění odpadů. V rámci projetku jsou každý rok školeni starostové a pracovníci ORP. Prostřednictvím Ekocentra Paleta se pořádají výukové programy na základních a mateřských školách Pardubického kraje.