„Nedávno jsme likvidovali skládku u Linhartic poblíž Moravské Třebové. Bylo tam přes 200 tun odpadu, eternit, pneumatiky, mršiny zvířat, kosti ze zabijaček nebo stavební suť. Likvidace stála přes půl milionu korun,“ uvedl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec. Největší koncentrace odpadků je u benzinek, odpočívadel, bufetů nebo odlehlejších silnic. „Lidé se zbavují všeho, ledniček, gaučů nebo oblečení. Jednou jsme při čištění dokonce objevili jeden kilogram rtuti. Musela se speciálně likvidovat až v Liberci. Auto, které ji převáželo, muselo projít speciální deratizací a oděvy zaměstnanců se zlikvidovaly. Lidská bezohlednost se stupňuje,“ dodal ředitel Miroslav Němec. SÚS Pardubického kraje se stará o 3150 kilometrů silnic. Uhlídat lidi, kteří černé skládky tvoří, je velký problém. Kromě reklamních zpráv, které mají přimět obyvatele k ekologičtějšímu smýšlení, se silničáři zaměřují hlavně na zimní údržbu silnic a okolí, vandalismus na dopravních značkách nebo propagaci společnosti. „Spolupracujeme se všemi médii, od časopisů, týdeníků, měsíčníků až po rozhlas či televizi na území kraje,“ dodal Miroslav Němec.
Za spoty v médiích vydá podnik desítky tisíc ročně. Podle Němce se to vyplácí.