Platíte hodně za elektřinu a zemní plyn? Firma eCENTRE a.s. ve spolupráci s městem Jičín vaší domácnosti nabízí východisko. V červnu můžete podat přihlášku na účast v elektronické aukci o poskytování energií.

Myšlenkou je, že občané předají společnosti eCENTRE podklady. Posléze bude provedena analýza. „Ke snížení cen by došlo na základě spojení velkého množství odběratelů a společným nákupem energií prostřednictvím elektronické aukce," uvedla tisková mluvčí radnice Magdaléna Doležalová.

Účast na dražbě není nijak složitá. Občanům v podstatě stačí přihlásit se, předat firmě eCENTRE podklady a čekat, jakou cenu se podaří vysoutěžit. Posléze dojde k dalšímu setkání se zástupci firmy a případnému podepsání nové smlouvy o energiích. Místem setkání bude zasedací místnost na městském úřadu. Sběr podkladů započne 24. června a skončí 31. července. Uskuteční se vždy v pondělí a ve středu od 13 do 18 hodin.

Výsledky budou představeny na konci léta. Klient dohodu může zamítnout, ale platí, že pokud nepřistoupí na cenově výhodnější produkt než má teď, bude muset zaplatit penále. Pokud aukce nedopadne podle představ a občanovi budou předloženy vyšší ceny než nyní, může smlouvu odmítnout bez pokuty. Dokumenty budou šité na míru a zohlední například i výpovědní lhůtu se současným poskytovatelem energií.

Jičínská rada, která spolupráci s firmou eCENTRE vyjednala, se inspirovala v Říčanech u Prahy, kde se do projektu přihlásilo 518 domácností.