Tyto pozemky však nejsou jediné, na nichž lze postavit průmyslový objekt. Další lokalitou, kterou město k tomu účelu nabízí, je okolí tkalcovny podniku Mileta v blízkosti mostu. Ze strany investorů však zatím nebyl o ni vážný zájem. „Už v minulosti zahájilo město spolupráci s Czechinvestem, agenturou pro podporu podnikání a investic. Při posledním jednání jsme se dohodli, že nejvhodnějším řešením pro propagaci pozemků, určených k podnikání, bude umístění poutače, který by informoval případné zájemce o výstavbu v této lokalitě,“ uvedl místostarosta Jaroslav Vácha.