Firma BusLine nabídla cenu 25,89 korun bez DPH za kilometr, konkurent 26,56 korun. Město s vítězem uzavře smlouvu na šest let. Provozovatel v nákladech bude zohledňovat vývoj inflace, tudíž výše uvedená částka se bude navyšovat.

Nabízená cena se podobá té letošní, kdy město Jičín za MHD zaplatilo zhruba 770 tisíc korun.

„Je to velmi dobrá cena a také je dobře, že se zakázku podařilo vysoutěžit tím, že se sešly alespoň dvě nabídky," zhodnotil místostarosta Petr Hamáček. Při prvním posouzení nabídek, které se uskutečnilo v polovině září, se o zakázku ucházel jenom jeden subjekt, a sice firma BusLine.

Rada se proto rozhodla v souladu se zněním zákona zrušit výběrové řízení a vypsat nové. Zadání pozměnila tak, že vítěz bude provozovat MHD nikoliv pět, ale šest let. V tomto novém pokusu, který byl vyhodnocen 14. října, se již našli dva uchazeči.

Rada se následně usnesla, že uzavře smlouvu s firmou BusLine. Dobrou zprávou pro občany je to, že se v příštím roce nezmění ani ceník, ani počet zastávek, i když rada přislíbila, že v nadcházejících letech bude možné schéma přizpůsobit.

Ekologický pohon
Radní původně zvažovali, že by do zadání tendru zanesli i podmínku ekologického spalování. Posléze však tento podnět zavrhli s tím, že by šlo o diskriminační kritérium. Navíc počítali, že v soutěži uspěje zájemce, který sám nabídne ekologický pohon.

Při současné politice Evropské unie je ekonomicky výhodnější, a tudíž si majitel autobusů šetrných k životnímu prostředí může dovolit nabídnout nižší cenu. Tento předpoklad se naplnil.