V Královéhradeckém kraji tvoří domácnosti 4000 z celkových pěti tisíc zákazníků.
Společnost byla založena v říjnu roku 2005 a začala dodávat elektřinu pro malé a střední podniky. Od roku 2006, kdy byl trh liberalizován i pro domácnosti, začala nabízet elektřinu i těmto koncovým odběratelům. Je zatím jediným z alternativních dodavatelů, který dodává i domácnostem. V případě domácností jsou ceny za elektřinu zhruba o 5 % nižší, než nabízejí velcí konkurenti. Nabízí elektřinu v celkem sedmi cenových balíčcích , uzpůsobených potřebám zákazníků. Obchodní model je postaven na celostátní síti cca 3000 obchodních zástupců a jejich přímém kontaktu se zákazníky.
Zákazníci nejsou při přechodu k BEE zatíženi žádnou administrativou, všechny potřebné kroky vyřizuje společnost.