Od konce devadesátých letech čeká firma Deprag, tradiční český výrobce pneumatického ručního nářadí, kleštin a upínacího nářadí, na pomoc státu, který má zajistit odstranění staré ekologické zátěže v areálu firmy. Ta zde zůstala po původním výrobci. Jedná se o demolici jedné budovy a odbagrování kontaminované zeminy. Právě ta ohrožuje přímo Bělohrad a přilehlé okolí, neboť v blízkosti se nacházejí zdroje vody pro významnou část okresu.

Navíc i Anenské slatinné lázně se obávají, aby nedošlo k narušení nalezišť slatiny, a proto se dotazovaly na ministerstvu financí po řešení .

Sanace ve firmě Deprag CZ spadala ještě v roce 2009 do komplexní státní superzakázky na likvidaci starých ekologických zátěží, ale dodnes nedošlo k její realizaci.

Ředitel podniku Deprag Jiří Kotyška Deník informoval, že byla dokončena nová zpráva o analýze rizik, která bude nyní projednávána oponenty v Praze. „Pak bude, doufám, rozhodnuto o tom, že havárie v Lázních Bělohradě bude řešena samostatně a likvidační práce budou zahájeny ještě v letošním roce.“
Náklady na sanaci jsou odhadnuty na částku 113 milionů korun.