Rozhodlo o tom představenstvo Vodohospodářské a obchodní společnosti Jičín. Nedojde tak ke zdražení pitné vody ani ceny za odvod vody odpadní. Důvodem je fakt, že se společnosti daří velmi dobře hospodařit, a to jak vnitřními úsporami, tak snížením provozních nákladů. Letos dokonce došlo na rozdíl od jiných let k mírnému zvýšení spotřeby vody.

Představenstvo Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s. složené ze starostů měst a obcí regionu Jičínska, které společnost vlastní, se sešlo k projednávání cen vodného a stočného v úterý 16. prosince 2014. Po projednání předběžných výsledků hospodaření společnosti a z toho plynoucí kalkulace cen na rok 2015 rozhodlo, že není potřeba pro příští rok zvyšovat cenu vodného ani stočného.

„Již od loňského roku se nám daří vnitřními úsporami, důslednými výběrovými řízeními a hlídáním provozních nákladů držet stabilitu společnosti tak, abychom nemuseli cenu vody zvyšovat. Letos budeme hospodařit s mírným ziskem," uvedl ředitel společnosti Richard Smutný.

Udržet kladné hospodaření společnosti je v současné ekonomické nestabilitě celkem složité. V letošním roce přitom VOS posílila o dvacet procent finanční prostředky vkládané do oprav vodárenské infrastruktury na celkových 43 milionů korun. V oblasti investic byla zahájena intenzifikace úpravny vody v Březovicích, a to za významné finanční spoluúčasti dotací z Evropské unie z Operačního programu životního prostředí. Dalším projektem tohoto operačního programu je výstavba vodovodu a kanalizace v obci Brtev, na které VOS spolupracuje s investorem akce – městem Lázně Bělohrad. „Pro rok 2015 se připravují investice v řádu přibližně 100 milionů korun. Především je to dokončení intenzifikace úpravny vody Březovice a dále rekonstrukce kanalizačních sítí v Hořicích, Sobotce a Miletíně. Obdobně jako letos se plánují i v příštím roce opravy vodárenské infrastruktury v celkové částce 45 milionů korun," vyjmenovává plány pro rok 2015 ředitel Smutný.

Výše spotřeby vody může mít vliv na výslednou cenu vodného a stočného. VOS se dlouhodobě potýká s klesající tendencí u zákazníků. Vloni se spotřeba snížila o čtyři procenta, což činilo zhruba 100 tisíc metrů krychlových. Letos ale došlo k mírnému zvýšení, a to asi o půl procenta.

„Když lidé vodou příliš šetří, klesá naší společnosti její výroba. To může mít pak paradoxně opačný vliv na cenu vody, která může růst," vysvětluje možné důsledky snižující se spotřeby ředitel Smutný. Výroba vody je totiž složitým procesem. Aby byla zachována její jakost, prochází voda od zdroje mnoha procesy úpravy, než se dostane přes složitou infrastrukturu k zákazníkům. Tyto úpravy jsou náročné na technologie, tudíž také na samotný provoz úpraven vody a na modernizaci. „Jednotlivá zařízení musí být v provozu, ať je spotřeba vody jakákoliv. Cena vody je tak z velké části dána právě těmito stálými provozními náklady, protože ty prostě musíme zaplatit, ať je spotřeba nízká, či vysoká," dodává ředitel.
Věcně usměrňovaná cena vody
Na druhou stranu má na cenotvorbu velký vliv také stát. Vodné a stočné patří do kategorie tzv. věcně usměrňovaných cen. Vodárenské společnosti jsou tak pod přísnou kontrolou Ministerstva financí ČR, které hlídá cenotvorbu a také stanovuje přiměřený zisk.

„Zákon nám stanovuje nejenom možné uznatelné náklady, ale i přiměřený zisk. Musíme vždy na rok dopředu určit spotřebitelům cenu s nějakým odhadem, abychom pokryli všechny náklady. Obcím se pak případný zisk vrací zpátky ve formě modernizací vodovodů a kanalizací," vysvětluje cenotvorbu obchodně – ekonomický náměstek Zbyněk Němec.