Vloni v září se tento obor otevřel poprvé a zájemci o práci v textilním průmyslu, na Náchodsku a Broumovsku stále prosperujícím, tak dostali možnost vyučit se v oboru přímo v regionu. Teoretická výuka probíhá v prostorách SPŠ Hronov, praktická pak na pracovištích společnosti Veba, textilní závody. Pro obě strany to byla nová situace, ale vše se prý během roku zvládlo a spolupráce zdárně pokračuje.

Pro příští školní rok tak nastoupí do prvního ročníku jedenáct žáků a žákyň.„ Možná k nim ještě někdo během prázdnin přibude, v oboru se může vzdělávat až 15 žáků," uvedla Jana Maslikiewiczová, zástupkyně ředitele školy.

I nadále bude odborný výcvik probíhat na pracovištích Veby a žáci tak budou mít jedinečnou příležitost seznámit se s jednotlivými provozy společnosti v praxi. Jak ředitel školy Josef Matyáš, tak personální ředitel Veby Jiří Myšák prý první rok spolupráce hodnotí velice kladně. Shodli se na tom, že spolupráce Střední průmyslové školy Hronov a společnosti Veba Broumov je jedinečným příkladem sepětí teorie a praxe.

„Takováto forma spolupráce je jednou z možností, jak zapojit sociální partnery do vzdělávání, firmy si „vychovávají" své možné budoucí zaměstnance a školy mohou využít odborná pracoviště a strojový park spolupracujících firem a podniků," vysvětlil Josef Matyáš.

Oba ředitelé věří, že se spolupráce bude i nadále rozvíjet a společnost Veba tak bude příkladem i pro jiné firmy regionu.