Protože tato osoba uvedla v tomto rozhovoru množství nepravd a lží, týkající se města Jičína i mé osoby, dovoluji si vás požádat o zveřejnění této reakce.

„Utlumení"

Předně chci říci, že za „utlumením" projektu výstavby Bioplynové stanice ze strany investora, společnosti Orchideus, může být záměr vyčkat na výsledky komunálních voleb na podzim v Jičíně. Orchideus totiž pouze požádala stavební úřad o přerušení řízení o umístění stavby Bioplynové stanice v Jičíně do konce roku 2014. Občané si jistě pamatují, že někteří zastupitelé původně nebyli proti projektu svozu skoro 30 000 tisíc tun odpadů do Jičína a teprve pod tlakem veřejného mínění svůj názor změnili.

Pan Drahoňovský v rozhovoru tvrdí, že by město získalo výhodu levného tepla pro občany. Není to pravda. V projektu výstavby bioplynové stanice se nikdy nepočítalo s teplovodem, který by se napojil na městské rozvody. Nikdy se nemluvilo, že by Orchideus chtěl investovat desítky milionů korun do tohoto zařízení. Dodávka levného tepla pro občany bylo jen populistické heslo.

Pan Drahoňovký v rozhovoru dále uvádí, že nerozumím problematice bioplynových stanic. Touto problematikou se zabývám, hlavně díky panu Drahoňovskému, již šest let. Měl jsem možnost proniknout do problematiky natolik, že si uvědomuji obrovské nebezpečí, které Jičínu hrozí. Jsem si vědom, že pokud nezastavíme projekt gigantické bioplynové stanice v Jičíně hned v počátku, nebude Jičínu pomoci. Bioplynová stanice v Jičíně, mém rodišti, je pro mě černou můrou.

Otřesné zážitky

Byl jsem součástí skupiny zastupitelů, která v r. 2009 neohlášeně navštívila vzorové bioplynové stanice v Zwentendorfu a Amstettnu (s třetinovou kapacitou, než plánovaná v Jičíně). Otřesné zážitky, které jsme si odtud přivezli, máme zdokumentované (foto, video).

Za nehoráznou lež považuji tvrzení pana Drahoňovského, že jsem mu při osobním setkání po návštěvě bioplynových stanic v Rakousku sdělil, že stanice zapáchaly jen uvnitř. Ze zpráv a dokumentace vyplývá, že jsme bioplynovou stanici v Amstettnu přistihli při technologické nekázni. Vstupní vrata byla stále otevřena, ačkoliv odpad nebyl navážen. Na dotaz, zda nevadí občanům zápach, bylo obsluhou řečeno, že více zapáchá místní ČOV.

Nikdy jsem netvrdil, jak uvádí v článku pan Drahoňovský, že město zaplaví miliony much. Pravda je, že jejich výskyt v bioplykách v Rakousku byl enormní. Pan Drahoňovský uvádí, že si nechal udělat studii na inteligenci much. Ty podle studie nebudou přelétávat z bioplynové stanice do obytných oblastí Jičína, protože v ní mají více potravy. Dělá si z nás legraci?

Pan Drahoňovský uvádí, že jsme obrátili směry větru, jakoby všechny vanuly a zanášely zápach na sídliště na Jihu. Opět neříká pravdu. Větrná růžice jednoznačně ukazuje, že převládající větry od plánované bioplynové stanice vanou západním a severozápadním směrem. Tedy právě k sídlišti Jih.

Územní plán 2010

Hlavním důvodem schválení nového územního plánu v r. 2010 bylo jednoznačně zamezení vzniku bioplynové stanice v Jičíně. Tvrzení pana Drahoňovského, že lokalita bývalé mlékárny je stále plochou výroby a skladování, je informací vytrženou z kontextu. Nový územní plán byl pořizován dle nového stavebního zákona (r. 2007) , nových prováděcích vyhlášek a metodiky MMR. Tato legislativa zcela změnila názvosloví a způsob tvorby územních plánů obecně.

Společnost Orchideus měla při projednávání nového územního plánu v zájmu zajištění souladu stavby bioplynové stanice s územně plánovací dokumentací provést zařazení stavby do koncepcí nakládání s odpady a zásobování energiemi a navrhnout v dotčeném území vymezení příslušné změnové plochy pro technickou infrastrukturu-T, A to se jí nepodařilo. Proto se bioplynová stanice v Jičíně nestaví.

Řidičům nelze poručit, kudy jet

Co se týká směru dopravy od Semil a Lomnice, neříká pan Drahoňovský opět pravdu. Nemůže vědět, kolik nákladních automobilů s nebezpečným odpadem projede Jičínem. Bude to otázka nabídky a poptávky.
Může se stát, že z jiného směru odpady nesežene. I mezi bioplynkami je konkurence. Automobilů projíždějících centrem může být víc jak deset denně. Plán zajištění náhradní trasy svozu mimo centrum Jičína zní krásně. Nelze ale zabezpečit, aby ho řidiči dodržovali. Mohou legálně jezdit centrem, což je pro ně výhodnější.´

Další lží pana Drahoňovského je, že vedení města v r. 2007 vědělo o záměru svozu obrovského množství odpadů do objektu bývalé mlékárny. V té době jsem byl místostarostou. Pravda je, že investor objekt nejdříve zakoupil a pak vedení města postavil před hotovou věc. Pan Drahoňovský na závěr rozhovoru uvádí naději, že město Jičín může ještě projekt bioplynové stanice v Jičíně oživit.

Doufám, že se tak nestane. Bioplynové stanice má smysl stavět v místech, kde se zapáchající odpad přímo produkuje. Prasečáky, kravíny apod. Je nesmyslem svážet a koncentrovat tento odpad ve městech.  Ladislav Brykner, radní města