Přesto, že nevlídné počasí příliš nelákalo, sešlo se kolem 25 dětí, které statečně zdolávaly nastražené překážky. Světla Krausová