V tradičním termínu byli v porotním sále zámku slavnostně vyhlášeni nejúspěšnější sportovci, trenéři a sportovní kolektivy okresu pro rok 2012. Vedle vyhodnocených se zúčastnili představitelé státní správy, starostové měst, zastupitelé a samozřejmě i vedení okresní tělovýchovy. Po uvítání tajemníkem OVV ČSTV Václavem Nidrlem se slova ujal předseda okresní organizace ČSTV František Vitoch.

Mimo jiné uvedl, že ocenění jsou vyhlašováni jako nejúspěšnější z 16 000 členů, 1200 kvalifikovaných trenérů a cvičitelů, 96 tělovýchovných jednot a 216 oddílů a odborů naší okresní organizace. Osmadvacet jednotlivců a dva kolektivy bylo vybráno z nabídky sestavené okresními svazy a komisemi. Samotného hlasování se zúčastnili členové okresního výkonného výboru, předseda revizní komise, předsedové okresních sportovních svazů a komisí a předsedové větších TJ.

Nejúspěšnější potom převzali ocenění, jejich jména, portréty a stručnou charakteristiku přinášíme (řazeno abecedně). V kategorii kolektivů kralovali házenkáři – mezi dospělými úspěšní extraligoví muži, u mládeže získali nejvíce bodů starší dorostenci, stříbrní z přeboru České republiky, v týmu nastupují čtyři reprezentanti.