Na jednání největší neziskové organizace v kraji bylo přítomno 23 delegátů okresních sdružení, kteří zastupovali 608 tělovýchovných jednot a sportovních klubů. Zastoupení mělo 21 sportovních svazů, které organizují a řídí sportovní soutěže v Královéhradeckém kraji. Valné hromady se jako hosté zúčastnili za Královéhradecký kraj hejtman Lubomír Franc a za ČSTV Praha  Marek Hájek, místopředseda ČSTV.

Valnou hromadu řídil Zdeněk Fiala, člen Krajské rady a předseda výkonného výboru okresního sdružení v Trutnově. Hlavní zprávu přednesl předseda krajské  organizace  ČSTV Jiří Pekař. Vyzdvihl některé problémy současného stavu v tělovýchově a sportu, zmínil se o významných akcích, například o vyhlášení ankety Sportovec roku 2011, kterého se na sklonku března v Kongresovém centru Aldis zúčastnilo na 640 sportovců, význačných hostů a diváků.

Uvedl, že vyhlášení nejlepších sportovců kraje za rok 2012 bude opět v Kongresovém centru Aldis Hradec Králové 3. dubna 2013. Zdůraznil úspěšné výsledky ze zimní Olympiády dětí a mládeže v Severomoravském kraji, kde jsme díky podpoře KHK a také díky našim sportovním svazům získali ze čtrnácti krajů bronzovou příčku. Pozitivně bylo hodnoceno ustavení a činnost Výboru pro tělovýchovu a sport KHK.  Připomněl také přechod sekretariátu na Servisní centrum sportu, které bude v budoucnu sloužit nejen ČSTV.

Základním cílem je nadále propagovat zájem o tělovýchovné hnutí v Královéhradeckém kraji  vytvářet možnosti  pro pravidelné sportování občanů našeho kraje a zvyšovat kvalitu tělovýchovného procesu pro 96 271 členů ČSTV , kteří cvičí a sportují v 1201 oddílech.

Po zprávě o stavu hospodaření krajského sdružení v následné diskusi vystoupil hejtman Lubomír Franc za KHK a Marek Hájek zástupce  ČSTV Praha. V rozpravě bylo  reagováno na posun v ČSTV, k němuž došlo v rámci probíhající restrukturalizace sportovního prostředí. V současnosti půjde o přiblížení se Českému olympijskému výboru a zakotvení Servisních center sportu a proto se připravuje návrh novely stanov ČSTV, které by se měly schvalovat na valné hromadě 1. prosince tohoto roku. Na pořadu je i diskuse k případné změně názvu této organizace.   Jiří Pekař, předseda KH KO ČSTV