Do finále se probojovalo družstvo ,,Plešounů" ve složení Tomáš Kožíšek a Zdenek Paulus a družstvo ,,Team" ve složení Dominik Kuda a Jan Bavor. Utkání o první místo bylo opravdu vyvrcholením celého dne, kdy jsme mohli zhlédnout velmi kvalitní a hezké utkání, zejména pak ve čtyřhře.

Družstvo ,,Team" porazilo ,,Plešouny" na zápasy 3 : 0. O třetí místo se utkalo družstvo ,,Jalovci" ve složení Alena Jalová a Petr Jalový s družstvem ,,Opičáci" ve složení Miroslav Nosek a Pavel Balihar. Bitva o třetí místo byla do posledního bodu. Opičáci porazili Jalovce 3 : 2 na zápasy, stali se tak největším překvapením turnaje a skončili na třetím místě.

Na závěr proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů (viz foto). S radostí musíme konstatovat, že turnaj se velice povedl a zcela jistě budeme v pořádání turnaje pokračovat, a to i vzhledem k tomu, že po otevření tělocvičny se pravidelně badminton v Miletíně hraje a získává si čím dál více příznivců. Poděkování patří všem, kteří se na pořádání turnaje podíleli.    Miroslav Nosek, předseda SK Miletín