Středeční celodenní déšť a podle předpovědi nestabilní sobotní počasí s možností přeháněk, které vůbec nepřišly, příznivce turistiky a cykloturistiky neodradily, a tak na start našeho pochodu k Základní škole Eduarda Štorcha v Ostroměři přišlo nebo přijelo celkem 272 účastníků.

Pět pěších tras
Pro pěší účastníky pochodu byly připraveny trasy v délkách 7, 12, 20, 30 km a novinkou letošního ročníku byla trasa v délce 4 km s označením kočárková, neboť celá cesta byla bez problému zvládnutelná s tímto dopravním prostředkem (mapa pěších tras 4, 7 a 12 km a mapa pěších tras 20 a 30 km). Všechny trasy vedly přes Hradišťko k bývalému lomu Vlčí jáma a pokračovaly do osady Libín v Mezihořském údolí, kde u Penzionu Sluníčko byla kontrola a účastníci využili možnosti občerstvení. Pouze trasa 4 km směřovala od lomu Vlčí jáma zpět do cíle okolo bývalého kravína a benzínové pumpy u hlavní silnice.

Trasa 12 km pokračovala z Libína lesem za stálého stoupání do obce Chloumky na hřeben Hořického chlumu, odkud se nabízel nádherný rozhled na jih do krajiny. Klesáním po nově označené turistické cestě žluté barvy se turisté dostali na náves do Holovous, druhé nejkrásnější vesnice roku 2013. Pohled na rybník, zámek, sochu sv. Jana Nepomuckého, mariánský sloup a upravenou náves s okolními domy musel očarovat každého turistu. Sestup z Holovous pokračoval po Holovousově naučné stezce až do bývalých lázní v Hlásku. Obce Mlázovice, Konecchlumí s mohylou Viléma Konecchlumského a Vojice s nejstarší sochou Jana Husa na venkově mohli poznat účastníci tras 20 a 30 km. Z Podhorního Újezdu na modře značenou hřebenovou cestu se šlo okolo jediného funkčního pískovcového lomu na Mlázovickém chlumu. Nejdelší nabídnutá pěší trasa poskytla možnost vystoupit zdarma na rozhlednu Hořický chlum nad Hořicemi a pozorovat i vzdálenější okolí z výšky 27 metrů. Při sestupu z hřebene Hořického chlumu se v průsecích lesa nabízel nádherný pohled na nejvyšší bod zdejšího regionu na vrch Zvičina (671 m) se žlutě kvetoucími poli řepky olejky.

Dětská trasa
Jako každoročně na pochod přijde mnoho rodičů a příbuzných s dětmi, a tak i letos bylo na trasách 4, 7 a 12 km v lese nad Ostroměří připraveno několik stanovišť pro nejmenší. Děti měly za úkol například házet šišky na mamuta, prolézat tunelem, trefovat se do klobouku Boba a Bobka a další, za což jim náležely odměny v podobě bonbónů, bublifuků a svítících náramků. A jaké by to byly při pochodu kontroly, kdyby účastníci nedostávali razítka. Děti je samozřejmě měly nejen v propozicích, ale i na rukou či v obličeji.

Cyklistům 17. ročníku byly nabídnuty trasy v délkách 25, 35 a 50 km (mapa cyklotras). Pro organizátory bylo letos těžké vymyslet, kudy mají jednotlivé trasy vést, neboť několik silnic, ať na jih nebo na sever od Ostroměře, bylo z důvodu opravy uzavřeno (Šárovcova Lhota – Hamerský mlýn, Ostroměř – Obora…). Výsledkem hledání bylo, že všechny cyklotrasy směřovaly na sever od Ostroměře, tudíž do kopcovitější, více náročnější krajiny než do rovinatého jihu.

Krásné Mezihořské údolí řeky Javorky bylo základem všech cyklotras. Cyklotrasa 25 km směřovala do Mlázovic, Chotče a do Hřídelce, kde se cyklisté mohli projít a prohlédnout čedičovou homoli Hřídeleckou hůru a dále památník věnovaný obětem spadlého amerického bombardéru B-17 ze 14. února 1945. Cyklotrasy 35 a 50 km vedly po Hořickém chlumu přes rozcestí Nad Libínem k Dachovům a dále do Červené Třemešné. Kostel sv. Petra a Pavla na Byšičkách byl vhodným zastavením pro cyklisty na trase 35 km a Kalský mlýn, náves a kovárna na Kalu či hrad Pecka zase na trase 50 km.

Nejmladší účastníci
Emma Kratochvílová ze Stračovské Lhoty – 7 km, Jakub Plecháč z Hořic – 4 km, Stázička Baťová z Hořic – 7 km, Michal Dobeš z Ostroměře – 12 km

Nejstarší účastníci
Marie Vítová z Náchoda – 12 km, Hana Němcová z Ostroměře – 7 km, Stanislav Vojtíšek z Ostroměře – 7 km, Vlasta Firstová z Liberce – 12 km, Vlasta Benešová z Nové Paky – 7 km, Lubor Bína z Turnova – 20 km, Zdeněk Hofman z Lázní Bělohrad – 12 km
Nejvzdálenější účastníci byli z měst Praha, Kladno, Rakovník, Stochov, Čelákovice, Brandýs nad Labem, Liberec, Pardubice, Kolín, Náchod, Mladá Boleslav…

Vzpomínka na akci
V cíli obdržel každý účastník pamětní list s vyobrazením pravěkého lovce od místního malíře Antonína Teimera. Zároveň vydavatelství časopisu Turista poskytlo starší čísla účastníkům zdarma.    (z dopisu účastníka)

Ústředí KČT zařadilo již sedmým rokem tuto akci do programu „Dvoustovka – 200", což představuje 200 vybraných akcí z celé České republiky, kdy účastníci podle počtu navštívených akcí sbírají různou úroveň odznaku Dvoustovka – 200.

Závěrem zbývá jen dodat, že akce se turistům a cyklistům líbila a přislíbili účast i příští rok. V sobotu 21. května 2016 oslavíme již 41. ročník pochodu.   Tomáš Horák
Přesné počty účastníků jednotlivých tras:

Z turistického pochodu Krajem Eduarda Štorcha.