Jak hodnotíte uplynulý školní rok po stránce činnosti Asociace školních sportovních klubů?
Uplynulý školní rok měl v naší okresní organizaci i mezi členy Asociace školních sportovních klubů (pozn. redakce: dále jen AŠSK) trochu zvláštní nádech, pracovali jsme totiž v duchu 15. výročí založení asociace. V našem okrese je v AŠSK zapojeno dvanáct středních škol, třináct úplných základních škol, dvě základní školy 1. až 5. třída a jeden dům dětí a mládeže. Mohu porovnat kvantitu i kvalitu práce ostatních okresních organizací v kraji. Velmi rád konstatuji, že v jičínském okrese odvádějí tělocvikáři za podpory a porozumění ředitelů škol velkou práci. Vždyť jsme uspořádali okresní finále ve dvaceti soutěžích, v osmi z nich se konala i okrsková kola.


Můžete uvést několik čísel pro představu. Jaká byla účast, popříípadě úroveň?
Celkem se do soutěží zapojilo 2325 chlapců i děvčat. To jsou výmluvná čísla. V našem okrese jsme uspořádali krajská finále ve dvanácti soutěžích, v házené středních škol a v minifotbale základních škol též kvalifikaci o postup do republikového finále. To svědčí o vynikajících organizačních schopnostech a obětavosti tělocvikářů. Vážím si každého učitele, který si uspořádání soutěže vezme na starost. Ne vždy to má snadné. Poděkování tedy patří každému, kdo zorganizoval byť jedinou soutěž. Přesto si dovolím uvést některé z obětavých a zodpovědných kolegů, se kterými dlouhodobě spolupracuji při pořádání školních soutěží. Jsou to: Jaroslav Smolík ze SPŠ Jičín, Petr Špicar z hořického gymnázia, Věra Šmidrkalová ze ZŠ Nová Paka, Komenského ulice, Jaroslav Šolc a Jiří Šimánek z Lepařova gymnázia v Jičíně, Tomáš Hásek ze SZaŠ Kopidlno, František Vitoch ze SŠGaS Nová Paka.


A co ředitelé jednotlivých škol? Jistě i zde jsou příklady.
Ano. Samozřejmě patří poděkování všem ředitelům výše uvedených škol. Bez jejich porozumění bychom těžko soutěže zajistili. Ale najdou se i slabší místa. Trápí nás dost malý zájem, malé zapojení škol z Hořicka. Organizátoři se tam najdou, soutěž připraví, ale účastnící jaksi chybí…


Která soutěž byla nejúspěšnější?

Odpovím z trochu jiného pohledu. Pro mě je úspěšná každá soutěž, která je dobře zorganizovaná, přiláká hodně soutěžících, kteří odjíždějí spokojeni. Určitě se organizačně povedlo krajské finále 11. ročníku McDonald´s Cup. To je mimořádná soutěž svoji organizační propracovaností, publicitou a tudíž i velkým zájmem. Ale organizačně se jí určitě vyrovnaly ostatní soutěže, které jsme v okrese připravili. Těší mě, že soutěžím, které se konají v dosahu jejich působnosti, věnují pozornost i ředitelé škol či představitelé místních samospráv. Při zahájení soutěže se s účastníky přivítají J. Antoš, ředitel ZŠ Stará Paka, M. Schlögl, ředitel ZŠ Nová Paka, Komenského ulice, P. Ježek ředitel ZŠ Nová Paka, Husitská ulice, ing. P. Šubr starosta Lázní Bělohradu. Samozřejmě sportovní úroveň soutěží je různá. Ale hlavním posláním AŠSK je vtáhnout do sportovních aktivit co nejvíce účastníků. Ze široké základny vyrostou i špičky. To je příklad McDonald´s Cup i v našem okrese. Vždyť například Marek Chvalina, který pravidelně nastupuje v úspěšném fotbalovém družstvu SK Jičín, prošel tímto turnajem.


Který výsledek školy v krajském či celostátním kole Vás nejvíce potěšil?
Pokud mám správné údaje v republikovém finále byl náš okres zastoupen v pěti sportech: V atletické soutěži Corny středoškolský pohár startovaly atletky z Lepařova gymnázia Jičín, v házené středních škol dívky z novopackého gymnázia, v Nestlé Cup košíková žáků šestých až sedmých tříd chlapci ze ZŠ Nová Paka, Husitská ulice, ve stolním tenise středních škol chlapci z Lepařova gymnázia Jičín, v basketbale žáků ZŠ chlapci ze ZŠ Nová Paka, Komenského ulice. Už účast v těchto vrcholných kolech soutěže je úspěchem. Já si vysoce cením i úspěchů, kterých dosahují mladé adeptky atletiky ze ZŠ Ostroměř. Jejich výsledky a výkony nejen v soutěžích AŠSK jsou obdivuhodné. To je neskutečné, co dokáže obětavost, nadšení i um učitele této školy Mirka Špicara. Určitě našel pochopení u ředitele Přemysla Vajdla. Bez jeho podpory by to šlo asi velmi obtížně…..


Co čeká Asociaci školních sportovních klubů v novém školním roce?
Především hektický podzim. Vždyť přibližně do 10. prosince 2008 musí proběhnout osm soutěží, jejich okresní kola nejpozději do konce října 2008. Určitě v některých sportech budeme pořadateli krajského finále. Již dnes vím, že ve fotbale středních škol budeme pořádat i kvalifikaci o republikové finále. Zima a jaro budou jen zdánlivě klidnější. Proběhnou soutěže v dalších deseti až dvanácti sportech. Např. 7. až 9. června 2009 máme uspořádat historicky první republikové finále ve vybíjené žáků čtvrtých a pátých tříd, nazvané Preventan Cup. Mělo by startovat 30 – 32 družstev, což představuje 360 – 380 malých sportovců. Když k tomu připočteme další masové soutěže – McDonald´s Cup, atletický čtyřboj ZŠ, minifotbal ZŠ, ve kterých musíme pořádat i okrsková kola, máme kalendář plný.


Co můžete uvést na závěr našeho rozhovoru?
Bude to tedy náročné. Moc bych přál všem ochotným tělocvikářům, aby našli pochopení a podporu. Chtěl bych požádat ředitele ZŠ a SŠ, aby i v příštím školním roce měli pochopení a porozumění pro práci svých zapálených tělocvikářů. Bez nich by to nešlo. Vždyť stále platí „kdo si hraje, nezlobí“. Kdo poctivě trénuje a připravuje se na soutěže, asi nebude mít čas a chuť na drogy a jiná pokušení. Poslední dobou mě začínají strašit pro nás dost těžko akceptovatelné požadavky vlastníků sportovišť na výši nájemného. Chtít vydělávat na sportování dětí a mládeže se mi zdá trochu nemístné… Ale jsou i čestné výjimky – Sokol Dřevěnice.


Poslední otázka je z jiného soudku. Jak hodnotíte postup mužstva SK Sobotka do I. B třídy kopané a co mužstvu přejete?

Jsem rád, že se sobotecké mužstvo po roce vrátilo tam, kam určitě sobotecký fotbal patří. Mám na sobotecký fotbal hezké vzpomínky. Vždyť jako hráč jsem v roce 1966/67 přispěl k výhře v okresním přeboru a postupu do I. B třídy. Jako trenér jsem mužstvo dovedl před 13 lety do I. A třídy. Přál bych nynějším hráčům i vedení mužstva, aby vytvořili tak soudržnou a kamarádskou partu, jak tomu v soboteckém mužstvu bylo ve výše zmiňovaných obdobích. Jen to bude zárukou, že jejich působení v I. B třídě nebude jen roční epizodou. (jp)