Slavnostní vyhlášení se uskuteční v úterý 25. března od 19 hodin v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové.

Loňské prvenství obhajuje sportovní střelec Jan Sychra z Dukly Hradec Králové.

Informace o letošním ročníku ankety podal Jiří Pekař, předseda VŠK KHK 
a místopředseda KH KO ČUS.

Kdo může podávat návrh na nominaci do ankety?
Jakákoliv fyzická a právnická osoba. Jednoznačně převažují nominace největších neziskových organizací ve sportu, jako jsou ČUS, Sokol, Asociace sportu pro všechny, Orel, Autoklub, střelci, invalidní sportovci, sdružení sportovních svazů. Vybíráme 
ze 150 tisíc členů sportovních organizací kraje.

Jsou nějaká omezení a výjimky?
Především klub sportovce musí mít sídlo v našem kraji. Potom v kategorii mládeže věk 19 let, dosažený v roce 2013. V kategorii J (osobnosti sportovních svazů) podávají návrhy pouze krajské sportovní svazy. Nově v kategorii A, což jsou jednotlivci – dospělí, může být podán návrh na sportovce, který má v kraji trvalé bydliště a jeho  sportovní klub  působí mimo náš kraj  či ČR.

Jaký je termín podání návrhů?
Termín pro odevzdání anketních formulářů je stanoven na 31. ledna. Formuláře jsou k dispozici na webové stránce  khk.cuscz.cz , nebo je na požádání zašleme poštou.

Ve vyhlašování mládeže  se různí názory na věkovou kategorii…
V kraji působí pětadvacet  sportovních svazů, které mají licenci KH KO ČUS  a řada svazů bez licence. Každý z nich má svá pravidla, pokud jde o stanovení věkových limitů mládeže. Pro vyhodnocení platí  věk 19 let dosažený v roce 2013.

V kategorii G budou vyhodnoceni sportovci za  zásluhy o reprezentaci kraje. Kdo sem patří?
Kategorie je určena k vyhodnocení sportovců, kteří pocházejí nebo žijí v našem kraji, ale působí ve sportovních uskupeních mimo náš kraj či dokonce mimo Českou republiku. Hodnocena bude účast na akcích, které nejsou srovnatelné s dlouhodobými, anebo jednorázovými  soutěžemi vyhlašovanými sportovními svazy.

Do ankety se každoročně zapojují i čtenáři Deníků.  Budou 
i letos volit svoji Hvězdu?
Ano. Hlasovat ve čtenářské anketě může každý, kdo vyplní originální anketní lístek zveřejněný na stránkách Deníku.

Vysvětlete postup při konečném zpracování návrhů. Kdo volí sportovce kraje?
Sejde se jedenáctičlenná  výběrová komise, jejíž každý člen bodově ohodnotí nominované sportovce. Z toho vzejde vítěz ankety a také pořadí v dalších kategoriích.Samozřejmě mimo již zmíněné Hvězdy Deníku, kterou volí čtenáři.

Kdo jsou členové výběrové komise?
Jde o sportovní odborníky, zástupce médií, aktivní sportovce a dlouholeté pracovníky v tělovýchově a sportu.

Co byste vzkázal sportovním organizacím, klubům, sportovcům i sportovní veřejnosti?
Žádám sportovní  funkcionáře a trenéry, aby neváhali se zasláním  nominací svých svěřenců a ocenili tak jejich celoroční výkony a úspěchy. Apeluji na sportovní odvětví, která nemají ustaveny krajské svazy, respektive sportovní svazy nemající licenci KH KO ČUS, aby své přihlášky podávaly přes příslušné TJ  a sportovní kluby. Připomínám, že neúplně zpracované formuláře  pro kategorie A až G, například bez uvedení hodnoceného výkonu sportovce  a požadovaných kontaktních údajů, budou vyřazeny.