Okresní kola:
Orlickoústecko
Pondělí 21. ledna 2019, 17.00
Ústí nad Orlicí, kulturní dům
Svitavsko
Úterý 22. ledna 2019, 18.00
Polička, Tylův dům
Chrudimsko
Středa 23. ledna 2019, 18.00
Hlinsko, Multifunkční centrum
Pardubicko
Čtvrtek 24. ledna 2019, 18.00
Pardubice, KD Hronovická
Semilsko
Úterý 29. ledna 2019, 18.00
Lomnice nad Popelkou, divadlo
Rychnovsko
Pátek 1. února 2019, 18.00
Rychnov n. K., Pelclovo divadlo
Hradecko
Středa 20. února 2019, 18.00
Hradec Králové, Filharmonie
Náchodsko
Pátek 22. března 2019, 18.00
Nové Město n. M., Pyramida

Populární anketa poté vyvrcholí krajskými koly. V Pardubickém kraji poznají svého sportovního krále v úterý 12. března 2019, na Královéhradecku vyhlásí vítěze v úterý 26. března.

A vy, milí čtenáři, si můžete zvolit sportovní Hvězdu. Sledujte váš Deník.

Ve čtyřiceti městech

Unikátní projekt letos zavítá do čtyřiceti měst České republiky. Produkci má na starost opětovně agentura Sport Action s.r.o., spolupořadateli jsou tradičně Česká unie sportu a Deník. Významným vyhlašovatelem jsou také města spolu s krajskými úřady, bez jejichž práce a finanční podpory by se podobná anketa nemohla pořádat. Tato spolupráce trvá již více než dvacet let

Smyslem této ankety je ocenění nejúspěšnějších sportovců a kolektivů v jednotlivých okresech a krajích České republiky, a to i z řad mládeže. Ocenění se dostane handicapovaným sportovcům, profesionálním i dobrovolným trenérům a funkcionářům za jejich přínos sportu. Uvedeny do Síně slávy budou také slavné sportovní legendy.

Bohatý program

Slavnostní večery mají vždy bohatý doprovodný program, kde nechybí špičkoví umělci. V letošním roce se mohou ocenění sportovci a diváci těšit například na Sabinu Křovákovou, vítězku ČeskoSlovenské SuperStar nebo špičkové artistické vystoupení Kláry Kaiserové a na řadu regionálních talentů vybraných ze sportovních oddílů a tanečních klubů. Galavečery budou v rolích moderátorů provázet Radek Šilhan a Radek Jirgl.

Všechny informace se dozvíte na stránkách Deníku či na webu www.nejuspesnejsisportovecroku.cz.

Hvězda Deníku

Čtenáři Deníku si také mohou zvolit svoji sportovní Hvězdu. Nominaci i hlasovací kupón najdete s dostatečným předstihem na stránkách vašeho Deníku.

Obhájí prvenství?

Krajská kola:
Pardubický kraj
Úterý 12. března 2019, 18.00
Pardubice, KD Hronovická

Královéhradecký kraj

Úterý 26. března 2019, 18.00
Hradec Králové, KC Aldis

V Královéhradeckém kraji anketu za rok 2017 ovládli sportovní střelci, vyhrál Miroslav Zapletal před Davidem Kosteleckým. Hvězdou čtenářů Deníku se stal atlet Michal Desenský. Kolektivem roku byli vyhlášeni hokejisté Mountfieldu HK.

Vítěz Zlaté přilby Václav Milík, zase opanoval anketu v Pardubickém kraji, plochodrážního jezdce čtenáři také zvolili za svoji Hvězdu. Druhý mezi jednotlivci skončil kanoista Ondřej Rolenc. Nejlepším kolektivem se stali basketbalisté Pardubic.

Kdo vyhraje letos? 

Rozhovor k anketě Sportovec roku

Informace o letošním ročníku ankety podal JIŘÍ PEKAŘ (na snímku), předseda VŠK KHK, člen Krajské rady KH KO ČUS.

Je v tomto roce v pořádání ankety něco nového?

Ano, dochází ke změně, pokud jde o výběr kategorií. Bylo upuštěno od vyhodnocení sportovců v kategorii G1 a místo toho je zařazena kategorie G pro sportovce, kteří jsou ve svých sportovních družstvech a týmech oporami a mají rozhodující podíl na konečném umístění.

Kdo může podávat návrh na nominaci do ankety?

Jakákoliv fyzická a právnická osoba. Jednoznačně převažují nominace největších neziskových organizací ve sportu, jako jsou ČUS, Sokol, Asociace sportu pro všechny, Orel, Autoklub, střelci, handicapovaní sportovci, sdružení sportovních svazů. Vybíráme ze zhruba 150 tisíc členů sportovních organizací kraje.

Jsou omezení a výjimky?

Především klub sportovce musí mít sídlo v našem kraji. Potom v kategorii mládeže věk v kategorii B1 15 let dosažený v roce 2018, v kategorii B2 19 let, dosažený v roce 2018. V kategorii J (osobnosti sportovních organizací) podávají návrhy pouze krajské sportovní organizace. Nově v kategorii A, což jsou jednotlivci dospělí, může být podán návrh na sportovce, který má v kraji trvalé bydliště a jeho sportovní klub působí mimo náš kraj či ČR (dříve kategorie G1). V případech, kdy není zcela zřejmá kategorie navrženého sportovce kolektivu, rozhodne o konečném zařazení výběrová komise.

Jaký je konečný termín pro podání návrhů?

Návrhy na předepsaném formuláři, který je na webu VŠK: kolegium.khk.sweb.cz, lze posílat do 10. ledna 2019.

Ve vyhlašování mládeže se různí názory na věk sportovce…

V kraji působí pětadvacet sportovních svazů, které mají licenci KH KO ČUS a řada svazů bez licence či organizací zabývajících se sportovní činností. Každý z nich má svá pravidla, pokud jde o stanovení věkových limitů mládeže. Pro vyhodnocení platí věk 15 let, respektive 19 let dosažený v roce 2018.

V kategorii G budou vyhodnoceni sportovci, členové kolektivů. Kdo sem patří?

Kategorie je nově určena k vyhodnocení sportovců, kteří jsou členy družstva či týmu kolektivního sportu a mají výkonnost, která je rozhodující pro konečný úspěch celého týmu, nebo byli nominování do reprezentace České republiky.

Do ankety se zapojují i čtenáři Deníků. Budou i letos volit svoji Hvězdu?

Ano. Hlasovat ve čtenářské anketě může každý, kdo vyplní originální anketní lístek zveřejněný na stránkách Deníku.

Jakým způsobem budou vyhlašováni vítězové a medailisté zimní ODM 2018?

Vítězové Olympiády dětí a mládeže uskutečněné v tomto roce v Pardubickém kraji jsou zařazeni v kategorii I, kde jsou oceňováni sportovci za umístění na zimní ODM. Nominaci zajišťuje příslušný odbor krajského úřadu Královéhradeckého kraje podle dosažených výsledků. Konečné rozhodnutí provede výběrová komise.

Vysvětlete postup při konečném zpracování návrhů. Kdo volí sportovce kraje?

Sejde se patnáctičlenná výběrová komise, jejíž každý člen bodově ohodnotí nominované sportovce. Z toho vzejde vítěz ankety a také pořadí v dalších kategoriích. Samozřejmě mimo již zmíněné Hvězdy Deníku, kterou volí čtenáři, a vítězů či medailistů Olympiády dětí a mládeže nominovaných KHK.

Kdo jsou členové výběrové komise?

Jde o sportovní odborníky, zástupce médií, aktivní sportovce a dlouholeté pracovníky v tělovýchově a sportu.

Co byste vzkázal sportovním organizacím, klubům, sportovcům i sportovní veřejnosti?

Žádám sportovní funkcionáře a trenéry, aby neváhali se zasláním nominací svých svěřenců a ocenili tak jejich celoroční výkony a úspěchy. Apeluji na sportovní odvětví, která nemají ustaveny krajské svazy, respektive sportovní svazy nemající licenci KH KO ČUS, aby své přihlášky podávaly přes příslušné TJ a sportovní kluby. Připomínám, že neúplně zpracované formuláře pro kategorie A až G, například bez uvedení hodnoceného výkonu sportovce a požadovaných kontaktních údajů, budou vyřazeny.

Existuje dokument, který obsahuje přesná pravidla?

Ano, takovým dokumentem jsou Kritéria ankety, která byla schválena 24. září 2018 a jsou zveřejněna na webových stránkách Všesportovního kolegia KHK. Informace se dočtete také v tisku.

Kritéria pro vyhodnocení ankety nejúspěšnější sportovec Královéhradeckého kraje za rok 2018
Královéhradecká krajská organizace ČUS, Královéhradecký kraj (KHK), Deník a Všesportovní kolegium KHK vyhlašují kritéria pro vyhodnocení ankety Nejúspěšnější sportovec Královéhradeckého kraje za rok 2018.
I. Hodnocené kategorie
Vyhodnoceni budou aktivní sportovci a osobnosti sportovních organizací. Výběr sportovních odvětví v kategoriích A, B, C, D, E, G podle struktury sportů ČUS. V kategorii F podle ustanovení Českého paralympijského výboru.
A. 10 nejúspěšnějších sportovců z řad dospělých
B. 10 nejúspěšnějších sportovců z řad mládeže
věková hranice má omezení:
B 1- 3 vyhodnocení u mládeže do 15 let, rozhodující je věk 15 let dosažený v roce 2018
B 2- 7 vyhodnocených u mládeže od 16 let do 19 let, rozhodující je věk 16, resp.19 let dosažený v roce 2018
C. 3 kolektivy dospělých
D. 3 kolektivy mládeže
E. 8 nejúspěšnějších trenérů, instruktorů v členění: E 1 4 profesionální a úvazkoví trenéři,E 2 4 dobrovolní trenéři a instruktoři
F. Handicapovaní sportovci jednotlivci, kolektivy
G. Jednotlivci v kolektivních sportech, 3 sportovci, kteří dosáhli mimořádných úspěchů ve sportovních klubech, oddílech a týmech Královéhradeckého kraje, v reprezentaci ČR a KHK
H. 1 Cena čtenářů Deníků hlasování čtenářů
I. Vítězové zimní ODM 2018
J. Osobnosti sportovních organizací KHK
II. Kritéria pro vyhlášení
nejúspěšnějších sportovců, kolektivů
Uvedená kritéria jsou vodítkem pro zařazení navržených do nominací na nejúspěšnější sportovce roku 2018 nelze je uplatnit za umístění v obdobných soutěžích pro veterány (seniory)
A, B jednotlivci
zisk medaile na MS, ME, univerziádě ve všech druzích sportu
umístění do 16. místa na MS a do 10. místa na ME, ve všech druzích sportu
zisk medaile z MS, ME mládeže ve všech druzích sportu
umístění do 16. místa na MS a do 10. místa na ME mládeže ve všech druzích sportu
umístění do 8. místa na SP a do 6. místa na EP
zisk titulu mistr ČR kategorie dospělých ve všech druzích sportu
zisk titulu mistr ČR v kategoriích mládeže ve všech druzích sportu
člen kolektivu z TJ/SK KHK, který získal titul na MČR, ME, MS
člen kolektivu z TJ/SK KHK, který získal na MČR, ME, MS medailové umístění
celorepublikové žebříčkové umístění jednotlivců do 30. místa
C, D kolektivy/družstva
(kolektivem se rozumí minimálně 2 sportovci v daných soutěžích, pro zařazení musí být více než polovina členů kolektivu z TJ/SK z KHK)
vítězství družstva na MS a ME ve všech druzích sportu
účast a umístění do 6. místa na MS a do 3. místa na ME ve všech druzích sportu
vítězství družstva v jednom ze světových nebo evropských pohárů ve všech druzích sportu účast a umístění do 6. místa na světových nebo do 3. místa na evropských pohárech ve všech druzích sportu
mistrovství Evropy Glasgow V. Británie, umístění do 6. místa
zisk titulu mistr ČR kategorie dospělých ve všech druzích sportu
zisk titulu mistr ČR v kategoriích mládeže ve všech druzích sportu, umístění na 2. 3. místě na MČR a 1. 3. místo na pohárových soutěžích ČR
dlouhodobá účast v nejvyšších soutěžích ČR, vč. pohárových soutěží ve všech druzích sportu
účast v play off v kolektivních sportech
u kolektivních sportů postup do nejvyšší soutěže ČR
E trenér, instruktor
(E1 odměňovaní, E2 dobrovolní)
osobní trenér (instruktor) svěřence, který v hodnoceném roce splnil kritéria pro jednotlivce trenér (instruktor) kolektivu, který v hodnoceném roce splnil kritéria pro sportovní kolektiv soustavná, úspěšná práce s mládeží
kromě uvedených kritérií umístění dále ovlivňuje: působení u reprezentace ČR mimo klubové povinnosti členství a aktivní činnost v mezinárodních sportovních institucích a v ČR publikační a lektorská činnost
v případě instruktorů je možné navrhnout kandidáta na ocenění za výsledky v soutěžích masového a výkonnostního charakteru
Podle došlých přihlášek posoudí pracovní skupina, zda sloučit obě kategorie do jedné společné.
F handicapovaní sportovci jednotlivci, kolektivy
účast a výsledky na MS, ME v paralympijských disciplínách a účast a výsledky na MČR v paralympijských disciplínách
G jednotlivci v kolektivních sportech
člen kolektivu-týmu z TJ/SK KHK, který získal titul na MČR, ME, MS
člen kolektivu-týmu z TJ/SK KHK, který získal na MČR, ME, MS medailové umístění
H cena čtenářů Deníku
čtenáři vybírají ze všech nominací, které budou zveřejněny v Deníku, vyhodnocení provedou sportovní redaktoři Deníku
I vítězové a medailisté z Olympiády dětí a mládeže (ODM)
jednotlivci a kolektivy, kteří získali na ODM zlaté medaile, případně medailová umístění, bude posuzováno podle aktuálních výsledků ze zimní ODM 2018
Osobnosti sportovních organizací Královéhradeckého kraje
dlouholeté působení ve svazových a sportovních orgánech ČR, kraje, případně regionu
dlouholetá práce spojená se značením, obnovou a údržbou u turistických tras
publikační činnost a další činnosti, kterými pomáhal(a) rozvíjet tělovýchovu a sport v kraji
Navrhují krajské sportovní svazy a sportovní organice KHK. Počet k ocenění určí výběrová komise. Nejvýše však čtyři ocenění.
III. Pravidla a pokyny
1. Nejlepší sportovce, kolektivy a trenéry navrhne jakákoliv právnická či fyzická osobasídlící na území KHK, zejména jednotlivé sportovní svazy a NNO sdružené ve Všesportovním kolegiu KHK, obce a města, okresní sdružení ČUS a vybrané TJ/SK s přihlédnutím k těmto zásadám a to ve skupinách výše uvedených.
2. Do hodnocení jsou zařazení sportovci registrováni v TJ a instruktoři působící na území Královéhradeckého kraje.
3. V kategorii A lze podávat návrhy na sportovce, kteří mají trvalé bydliště v našem kraji a nejsou členy TJ/SK sídlící v KHK. Zařazení podléhá schválení výběrové komise. Nelze podat návrhy na jednu a tutéž osobu (sportovce, osobnost) ve dvou nebo více kategoriích. Takové návrhy budou výběrovou komisí vyřazeny, aniž by byly dále zkoumány.
Výjimka v kategorii I: budou oceněni vítězové zimní ODM podle návrhu Výboru pro sport a VČA KHK. Výsledky dosažené na soutěžích ODM však nelze podávat v kategorii B1.
4. Předběžný návrh se podává na předepsaném formuláři, kde bude uvedeno jméno a příjmení sportovce, data narození, adresa bydliště, PSČ, členství v TJ/SK, ve kterém sportu a dále budou rozvedeny sportovní úspěchy v roce 2018 (neúplné formuláře budou vyřazeny).
Zároveň bude uvedeno jméno trenéra navrhovaného sportovce. Dále kontaktní telefony a e-mail na sportovce i trenéra. Kontakt na osobu, která návrh podává (pokud to není sám sportovec či trenér).
5. Vyplněné formuláře se zasílají do 10. ledna 2019 na adresu VŠK KHK, resp. KH KO ČUS. Na jejich základě bude sestaven přehled sportovců a kolektivů, který bude zveřejněn v Deníku a půjde o nominace za jednotlivé subjekty. V případě potřeby bude termín odevzdání prodloužen. Formuláře posílejte poštou, předejte osobně nebo pošlete e-mailem na adresy: jiri.studeny@iex.cz; ajpek@volny.cz
6. Nelze podat návrhy na jednu a tutéž osobu (sportovce, trenéra a instruktora) ve dvou nebo více kategoriích. Takové návrhy budou výběrovou komisí vyřazeny, aniž by byly dále zkoumány
7. Všechny podané návrhy musí odpovídat nařízení EUGDPR, které je platné od 25. května 2018 a týká se ochrany osobních údajů.
8. Konečný výběr nejúspěšnějších sportovců provede výběrová komise. Členové komise vyplní a předloží anketní lístek podle rozhodnutí výběrové komise (doporučený termín 8. února 2019). Po součtu odevzdaných hlasů bude určen vítěz ankety a pořadí pro jednotlivé kategorie.
9. V průběhu příprav NSR 2018 může být vyhlášena další kategorie.
10. U sportovců starších 34 let musí byt součástí návrhu stanovisko TJ/ SK či sportovního svazu, že nejde o soutěže veteránů.
11. Kategorie veteránimasters nebudou na krajské úrovni vyhodnocovány. Tyto kategorie jsou vyhodnocovány na úrovni okresů, případně na akcích svazů či měst a obcí.
12. Podrobné informace jsou pravidelně zveřejňovány na webu VŠK KHK a dále v Deníku, případně v Českém rozhlasu Hradec Králové.