„Chceme společně zlepšovat podmínky pro rozvoj tělovýchovy, pravidelně podporovat sportovní organizace a tělovýchovné spolky na všech úrovních i jejich významné akce a aktivity. Jednotliví sportovci významně reprezentují náš kraj, ale celková podpora sportu vede k lepšímu zdravotnímu stavu a kvalitnímu životu,“ uvedl hejtman Jiří Štěpán.

Dobrý den a dobré rozhodnutí pro sport v kraji

Pondělí 25. březen se pravděpodobně zapíše zlatým písmem do novodobé historie královéhradeckého sportu. V ten den byl Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schválen významný dokument „Memorandum o spolupráci“ v oblasti rozvoje sportu a podmínek pro jeho realizaci. Tento dokument byl uzavřen mezi Královéhradeckým krajem a Všesportovním kolegiem Královéhradeckého kraje, které sdružuje a zastupuje sportovní organizace s celokrajskou působností.

Historie vzniku tohoto dokumentu je poměrně dlouhá, neboť dlouhé byly i snahy Všesportovního kolegia KHK o zlepšení sportovního prostředí v kraji, ale až letos se podařilo tento proces dotáhnout do šťastného konce. Bezprostředně vzniku „memoranda“ předcházela 7. 11. 2018 dlouho a pečlivě připravovaná „Konference o tělovýchově a sportu v Královéhradeckém kraji“, jejímž iniciátorem i realizátorem bylo právě Všesportovní kolegium ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, který byl na konferenci zastoupen hejtmanem Jiřím Štěpánem i jeho náměstkyní Martinou Berdychovou, která má ve své gesci právě tělovýchovu a sport. V průběhu kvalitně připraveného programu zazněla nejen fakta o současném stavu sportovní infrastruktury a ostatních podmínkách pro sport v kraji, ale i mnoho konkrétních a pádných argumentů pro jejich zlepšení, které nesnese velkého odkladu.

Proti plnému sálu zástupců sportovního prostředí seděli zástupci Královéhradeckého kraje, kteří byli ochotni velmi pozorně naslouchat. A právě díky této vzájemné interakci se ve finále podařilo dospět až k uzavření onoho důležitého dokumentu. „Memorandum o spolupráci má charakter svobodné vůle prohlubovat vzájemný dialog o spolupráci týkající se sportovního prostředí v celém kraji. Cílem této spolupráce, která je vyjádřena zcela konkrétně v několika článcích tohoto dokumentu je prosazování společných zájmů a cílů v oblasti tělovýchovy a sportu v Královéhradeckém kraji včetně podpory sportovních organizací a tělovýchovných spolků na všech jejich úrovních. Dokument obsahuje principy spolupráce, jednotlivé oblasti, na které je potřeba se prioritně zaměřit, pravidelnou podporu konkrétních významných sportovních akcí a aktivit a také článek o formách plnění této spolupráce ze strany Všesportovního kolegia KHK.

Všechny organizace a spolky sdružené v této organizaci významně přispěly k uzavření této pro celé sportovní prostředí velmi potřebné a prospěšné spolupráce a proto si zaslouží, aby byly v tomto článku zmíněny. Jsou to Královéhradecká krajská organizace České unie sportu, Královéhradecká krajská asociace Sport pro všechny, Česká obec sokolská, tělovýchovná organizace Orel, Centrum zdravotně postižených sportovců, Sdružení sportovních svazů České republiky, Klub Českých turistů,, Český střelecký svaz, Asociace školních sportovních klubů, Autoklub České republiky, Český svaz kin-ballu a Asociace TJSK.

Za celé sportovní prostředí děkujeme Královéhradeckému kraji za jeho přístup k této problematice a za jeho ochotu společně zlepšovat podmínky pro sportování v Královéhradeckém kraji, které velmi přispívá nejenom reprezentaci našeho kraje, ale i k rozvoji individuálního zdraví, sociální integraci a potažmo ke zkvalitnění života všech občanů.

(Za Všesportovní kolegium KHK Mgr. Zdeňka Horčičková - mluvčí)