Celkem se na startovní listině prezentovalo 47 družstev, která soutěžila dvoukolově ve třech věkových kategoriích. Při nástupu pozdravil a přivítal mladé závodníky za SDH Brada–Rybníček ing. Mašek, za seriál Soptíkova poháru Miroslav Medek a za říši pohádek samotný maskot soutěže vodník Karel. Vlastní zahájení soutěže provedl starosta obce Brada-Rybníček ing. Jiří Ticháček.

Soutěž se rozeběhla krátce po deváté hodině kategorií přípravek, v níž startují děti do šesti let a byla to opravdu veselá podívaná. Tady si nejlépe vedla družstva ze Sovětic, která vybojovala první a druhé místo, třetí skončila přípravka z Janských Lázní. Jako nejmladší bylo na této soutěži družstvo z Lužan, to si však za svůj výkon odváželo zlatý pohár, když bravurně zvládlo útok s plovoucím čerpadlem.

Po té již následovala kategorie mladších žáků, kde se svedli tuhé boje o co nejlepší umístění. V této kategorii se na startovní čáru postavilo celkem 22 týmů. Soutěžilo se opravdu o každou setinku vteřiny a také časy požárních útoků tomu odpovídaly. Prvních deset týmů v celkovém pořadí mělo dokonce čas útoku pod 20 vteřin a i další hodnoty v pořadí od desátého místa nebyly této hranici příliš vzdáleny.

Při konečném vyhodnocení si v této kategorii vybojovalo zlaté medaile a stupínek nejvyšší domácí družstvo z Brada - Rybníčku, stříbro patří hasičům z Libuně a bronzové medaile si odvezly děti z Bí touchova.

V kategorii starších žáků svedlo tuhý boj o nejlepší umístění celkem jedenadvacet družstev. I zde byly vidět skvělé požární útoky. V konečném pořadí si zlato odvážela výprava z Jablonce nad Jizerou, druhé místo vybojoval Bozkov a bronz družstvo Tatobit.

Poslední cena, která nebyla ještě rozdána, čekala na nejvzdálenější sbor v soutěži. Měla podobu keramického vodníka s věnováním a letos bylo opravdu z čeho vybírat.

Soutěže se zúčastnila družstva z šesti okresů a čtyř krajů naší republiky. Pamětní list a vodníčka Karla si jako nejvzdálenější sbor odvezl zásluhou obce Bochoř u Přerova, kraj Olomoucký.

Na závěr vystoupil velitel mladých hasičů z Frýdlantu a s poděkováním předal vedoucímu mládeže v Bradech Rybníčku Pavlu Válkovi čestnou plaketu a zástavu města Frýdlant za finanční pomoc při loňských povodních. Úplný konec slavnostního nástupu patřil poděkovaní přítomným družstvům a jejich vedoucím za tak hojnou účast a hladký průběh soutěže. Další velké díky hasičům do Kbelnice a sponzorům za pomoc při organizování tak velké akce. Nemalé díky si samozřejmě zaslouží také rodiče dětí z oddílu hasičů v Bradech–Rybníčku, kteří na této akci zajišťovali občerstvení a technické zázemí k plné spokojenosti zúčastněných družstev a diváků. (dop)