V této souvislosti upozorňujeme vedoucí jednotlivých sportovních oddílů, pokud mají připomínky k rozvrhu, aby je předložili výboru TJ, který se schází každé pondělí od 9 do 11 hodin.

Pro širokou veřejnost ve stručnosti uvádíme výčet sportovních aktivit, do kterých se může každý zapojit. Začínáme již v opravdu ranném věku. Děti od jednoho do tří let cvičí pod odborným vedením se svými rodiči s moderními cvičebními pomůckami, což velmi pozitivně ovlivňuje psychomotoriku u těchto malých cvičenců. Navazujeme cvičením pro předškoláky, kde se získané návyky dále rozvíjí a upevňují přitažlivou formou her a soutěží. Žactvo máme rozdělené na mladší a starší, obě kategorie pravidelně cvičí gymnastiku a to i na nářadí.

Ale když si zacvičíme, přijdou na řadu sálové hry, počínaje nejoblíbenějším florbalem. Začínáme také s nácvikem košíkové, odbíjené, nohejbalu, hrajeme malou kopanou. Za pěkného počasí pořádáme poznávací cyklovýlety po okolí.

Pod odborným dohledem se u nás cvičí i sportovní gymnastika na vysoké úrovni. Nejvíce cvičenců je evidováno v kategorii dospělých a seniorů. Ženy cvičí nejraději při hudbě, ale najdeme i cvičení zdravotně zaměřené s prvky metody Pilates. Taková cvičení probíhají také u seniorů. V této souvislosti musíme zmínit i oddíl jogy, kde nejde jen o cviky prospívající tělu, ale celkovou harmonii ducha a těla. V současné době připravujeme založení oddílu Tai–či, kde se obdobně učíme pracovat s energií k celkové harmonii.

Máme mnoho oddílů míčových her: košíková, odbíjená, nohejbal, malá kopaná, soft tenis. Nový oddíl „frisbee“ nehraje s míčem, ale s létajícím kotoučem na bránu soupeře, který svůj prostor brání.

Na závěr připomínáme, že jako každoročně uspořádáme ukázkovou cvičební hodinu pro děti a žactvo. Tato náborová hodina bude letos 2. září od 16.00 v tělocvičně TJ Sokol.

Na Matějkově cvičišti proběhne 11. září náborově propagační akce nazvaná „Sokolení“ spolu s „Během naděje.“ Zde si mohou zájemci během dopoledne vyzkoušet nejrůznější sportovní aktivity včetně již zmíněného frisbee. Oddíl frisbee zde také předvede od 14 hodin ukázkový zápas.

Za TJ Sokol V. Banýr, náčelník