Historií tělocvičné jednoty je provedl místopředseda ing. Ladislav Mach, který vzpomněl na začátky tělovýchovy v Lužanech v hostinci Josefa Vícha zadeckého a na členy ustavujícího výboru – Josefa Fišeru, Karla Lazáka, Františka Kozáka, Josefa Vícha, Josefa Zapadlu, Václava Pluhaře a další obětavé funkcionáře.
Bylo to 24. března 1907, kdy byl založen v Lužanech Sokol, spadající pod Sokolskou Župu Jičínskou Čížkovu. A už 1. září téhož roku byla v Lužanech první župní akce – den dorostu. V té době bylo obvyklé, že se při takových akcích konal po vsi průvod s hudbou.
Pravidelnou a úspěšnou činnost jednoty narušila I. světová válka. Na 5 let byla sokolská činnost zastavena, neboť všichni muži do 37 let odešli do války. Brzy po jejím skončení a neúplném návratu domů – 19. ledna 1919 – se ale už konala první poválečná sokolská schůze a činnost se opět rozvinula. V roce 1922 bylo vybudováno uprostřed obce hřiště zvané „Sokolák“, kde mládež provozovala míčové hry a lehkou atletiku, to ještě ale nebylo to hřiště, které znají dnešní sportovci.

Veřejná cvičení

Ve 20. a 30. letech se členové jednoty zúčastnili mnoha veřejných cvičení v okolních obcích, župních sletů a v roce 1938 všesokolského sletu v Praze. Zdálo se, že okupace naší země a zákaz Sokola na počátku II. světové války tělovýchovu v Lužanech opět umlčí na delší dobu. Stal se však pravý opak.
Po záboru pohraničí v roce 1938 se do Lužan přistěhovalo několik sportovně založených rodin. Vzdělavatel Sokola „poštmistr“ František Ron, který přišel s rodinou z Liberce, založil společně s dalšími sportovními nadšenci z Lužan Sportovní klub. A obec se záhy proslavila fotbalem a hokejem, k čemuž napomohli také sportovci z okolních obcí. Lužany se staly střediskem sportu.
Ale nejen kopaná a hokej, ale také šachy, stolní tenis, volejbal a disciplíny lehké atletiky proslavily obec. Členové SK, kterých bylo registrováno přes 300, se pustili s nadšením do výstavby potřebných zařízení a organizaci závodů a soutěží.
A tak v roce 1941 byl uspořádán v Lužanech 1. sportovní den, kterého s zúčastnili nejen domácí, ale v té době i významní a známí sportovci z Jičína, Mladé Boleslavi a dalších měst. Závodníků a diváků se sjelo na tři tisíce. O SK Lužany se v této době hodně mluvilo a psalo, byl označován za přední venkovský klub v kraji. Ladislav Mach uvedl také jména některých aktivních sportovců a funkcionářů. Činnost Sokola a Sportovního klubu je popsána v knihách zápisů a kronikách a doložena fotografiemi a novinovými výstřižky Mirka Bucháčka.

Nedožili se

Hned po válce byla činnost Sokola obnovena. Na první valné hromadě 2. července 1945 bylo vzpomenuto těch, kteří se osvobození nedočkali. Byl to bývalý lužanský a potom župní náčelník Josef Bergr, který zahynul v Osvětimi a mladý běžec, lyžař a vedoucí lehké atletiky Jaroslav Uhlíř, který byl nacisty popraven 5. května 1945 v Lomnici nad Popelkou. Záhy došlo k jeho sloučení se Sportovním klubem a od roku 1949 máme v Lužanech jeden spolek: Tělovýchovnou jednotu Sokol Lužany.
V té době se začalo budovat nové hřiště, které by vyhovovalo požadavkům fotbalistů i ostatním sportům. V roce 1954 byla na tomto hřišti uspořádána okresní spartakiáda. Po roce 1957 byla činnost tělovýchovy částečně utlumena, ale další mladá generace pod vedením Karla Peka, Václava Těhníka, Václava Kuhna, Františka Štindla a dalších nadšenců ji zase obnovila. Začalo se cvičit a postupně se rozvíjela i další sportovní odvětví.

Ocenění zavazuje

Na slavnostní schůzi vystoupili se svými příspěvky současní vedoucí jednotlivých sportovních odvětví i obecní kronikář se zajímavostmi z kronik a se jmény aktivních sportovců a funkcionářů. Tajemník okresního výboru ČSTV Václav Nidrle předal TJ Sokol Lužany medaili ČSTV Jičín za zásluhy o rozvoj tělovýchovy a sportu. Poté převzali ocenění dlouholetí členové a reprezentanti jednoty – Oldřich Fiala, Zdeněk Mareš st., Josef Splítek, Jiří Zavadil a Zdeněk Zeman. Účastníci schůze si se zájmem prohlédli výstavku historických dokumentů – kronik a fotografií ze života TJ a SK.

A současnost

A jaká je současnost? Ani po 100 letech se v lužanské tělovýchově nezahálí. Hraje se fotbal i hokej, rozvíjí se cyklistika a cvičení žen. Proslulý je Běh lužanskými hvozdy, který se letos koná již po 32. a letos se běží jako mistrovství České republiky veteránů. Tradici má také Silvestrovský šachový turnaj, který organizuje každoročně úspěšný šachový oddíl v čele s ing. Ladislavem Machem. Letos to bude už třicátý ročník.
Na závěr slavnostní schůze předseda Zdeněk Mareš seznámil přítomné s tím, že oslavy 100 let Sokola budou pokračovat dalšími akcemi a vyvrcholí na sokolském hřišti o lužanské pouti 21. července 2007. Všechny současné i bývalé sportovce a příznivce na ni pozval.