V již 7. ročníku tradičního závodu City Run se na startu potkali všichni milovníci běhu, kteří se rozhodli podpořit dobrou věc. Stejně jako u Jičínské 50 totiž pořadatelé běhu městem věnují charitativní dar organizaci Apropo, která v Jičíně již 25 let pomáhá lidem s postižením a jejich rodinám žít co nejvíc plnohodnotný život. Výtěžek použije organizace na přípravu podzimní jubilejní benefice.

Asi hodinu před polednem navíc doběhl do Jičína štafetový běh Peace Run v čele se starostou Janem Malým, který v ruce třímal pochodeň symbolizující běh za mír. V pátek skupina proběhla Hořicemi a z Jičína pochodeň pokračovala dál do Mnichova Hradiště a směrem do Německa. Peace Run je nejdelší štafetový běh s pochodní, trasa vede přes 140 zemí světa. Jeho posláním je šířit mír a přátelství a zároveň smazávat rozdíly mezi lidmi různých národností, etnicit nebo ras. Zároveň Peace Run nepropaguje žádné konkrétní náboženství nebo politický směr. Od jeho založení v roce 1987 se k němu připojily milióny lidí včetně mnoha významných osobností.