Krátce po 13. hodině se průvod vydal od sokolovny na Husově třídě přes Valdštejnovo náměstí, Fortnou, ulicí na Tobolce a od Letné dorazil na Matějkovo cvičiště.

Výborná atmosféra
Všechny přítomné přivítala Marie Tulková. Vedle hostů, zástupkyně České obce sokolské Heleny Rezkové a jičínského starosty Martina Puše, to byli také cvičenci z žup Jičínské – Bergrovy, Východočeské Pipichovy či Havlíčkovy – Tyršovy. Po slavnostním ceremoniálu se vše soustředilo k dění na cvičišti. Ivan Matějka před každou skladbou představil jejich vedoucí a charakteristiku.

Byly předvedeny sletové skladby dětí, mládeže i dospělých cvičenců v celkovém počtu 674 cvičenců z toho 359 cvičících dětí a mládeže. Aby vynikly ucelené obrazce přijely cvičenci z okolních i vzdálenějších jednot – Valdice, Sobotka, Ostroměř, Nová Paka, Dolní Kalná, Hradec Králové, Pardubice, Králíky a dalších. Jejich vystoupení ocenilo potleskem na 700 přítomných diváků.

Nyní se sokolové soustředí „na doladění", 30. června odjíždějí na celý týden do Prahy, kde se již 1. července se zúčastní slavnostního průvodu Prahou a skladby předvedou na XV.Všesokolském sletu, který bude na stadionu Slavie v Edenu, 5. a 6. července.