„Věděli jsme, do čeho jdeme, a jsme moc rádi, že se nám podařilo návštěvu Olympijské hlídky znovu vybojovat," říkal s úsměvem garant ZŠ v Ostroměři Miroslav Špicar.

Ostroměřská škola totiž uspěla už v jarní pilotní fázi Olympijského víceboje. Prostřednictvím tohoto projektu se Český olympijský výbor snaží ukázat dětem sport jako součást zdravého životního stylu. Školáci plní osm disciplín, které zároveň testují jejich základní fyzické schopnosti. Nehodnotí se však nejlepší výsledky, ale počet zapojených dětí. Díky tomu si v Ostroměři a také v Hostinném vybojovali návštěvu Olympijské hlídky.

„Pomáhá nám, že tady funguje atletický oddíl, který žáci navštěvují. Také už pochopili, co od nich očekávám, a vědí, že se bude při tělocviku něco dělat," popisoval Miroslav Špicar z Ostroměře, kde se s hosty rozloučili perníkovými dárečky s vánoční tematikou.

Ten s dětmi soutěžil v T – běhu, skoku a trojskoku do dálky z místa. V hodu basketbalovým míčem se k němu přidal i Pavel Svojanovský. Bývalý veslař, který se svým bratrem Oldřichem získal stříbro na olympijských hrách 1972 v Mnichově a bronz o čtyři roky později v Montrealu ve veslování.

Po skončení soutěžních disciplín následoval prostor pro dotazy přítomných žáků základní školy v Ostroměři. Zde například Jiří Prskavec nastínil své budoucí plány, prozradil, jak často trénuje a zmínil se také o svých studijních cílech.

Pokud školáci v rámci tělocviku splní všechny disciplíny, dozvědí se v pololetí na sportovním vysvědčení, jaké jsou jejich silné a slabé stránky, v čem se mohou zlepšit a jak na tom pracovat pomocí jednoduchých cviků. Na konci školního roku dostanou díky analýze SportAnalytik doporučení na sporty, které by jim mohly jít a tedy je i bavit. Chybět nebude ani přehled klubů, kde se ve svém okolí mohou sportům věnovat.