Vždyť startuje padesát týmů dospělých, rozdělených do čtyř výkonnostních skupin, dále 14 družstev dorostu a 10 žactva! Bez aktivního a zodpovědného přístupu organizačních pracovníků oddílů a vedoucích jednotlivých startujících družstev není možné soutěže úspěšně řídit. Proto věříme, že domluva oddílů, aby doručovaly zápisy (osobně, e–mailem či faxem) nejpozději v pondělí na OVV ČSTV, bude platit a proběhne tak, že během nejkratší možné doby si budete moci na www.pinec.info přečíst nejen kompletní výsledky, ale také výsledky jednotlivých hráčů v konkrétních utkáních.

Pro širokou veřejnost budou kompletní výsledky dospělých, včetně uvedení nejlepších hráčů a tabulek, zveřejňovány vždy v pátečním vydání Jičínského deníku a Nových novin. Krajské soutěže a okresní soutěže mládeže budeme zveřejňovat v Jičínském deníku vždy ve středu.

Okresní svaz také rozhodl, že bude striktně dodržovat pravidlo o regulérních potazích. Oddíly již dostaly seznam povolených potahů a věříme, že jednotliví hráči měli dost času, aby se na nově vzniklou situaci připravili. Věříme rovněž, že se se snahami o obcházení tohoto pravidla za celou sezonu nesetkáne a že všechny soutěže řízené okresním svazem proběhnou hladce a v přátelském duchu – vždyť jde přece především o sport!

Václav Nidrle