Trasy jsou vedeny tradičně severními a severovýchodními partiemi Hořicka převážně po turisticky značených cestách. Všichni se účastní na vlastní nebezpečí. Zpřístupněna bude rozhledna Hořický chlum.