V sokolovně byla v posledních letech hlavní investiční akcí výměna starých nízko účinných kotlů za nové, včetně tepelných rozvodů, nahrazení starých parket palubovkou a výstavba klubovny basketbalového oddílu na balkóně.
Samozřejmě nelze zapomenout na na nákladnou rekonstrukci Letního stadionu, kdy přes čtyřicet let stará čtyřproudová škvárová běžecká dráha byla nahrazena umělohmotným oválem se šesti drahami.
Pod křídla Sokola se vrátili v roce 1997 i basketbalisté a o čtyři roky později rovněž atleti a oba tyto oddíly, které vznikly v době druhé světové války, tak navázaly na poválečnou sokolskou tradici. V roce 2003 vstoupili do Sokola i florbalisté a o tři roky později byl ustaven i oddíl volejbalu.
V současné době má novopacká Tělocvičná jednota Sokol téměř 500 členů cvičících v odboru všestrannosti a sportujících v oddílech atletiky, basketbalu, florbalu a volejbalu. Zvláště úspěšné jsou basketbalisté a atleti, jejichž dospělé celky hrají celostátní soutěže. Tyto sporty tak navázaly na sportovní tradice novopacké Tělocvičné jednoty, kde působili již od roku 1910 lyžaři, nejprve běžci, později skokané a v poválečném období i sjezdaři.
V roce 1939 se do Sokola začlenili i tenisté, ale ti po jeho rozpuštění v roce 1941 ukončili svoji činnost a obnovili již až v roce 1959 pod hlavičkou Tělovýchovné jednoty. Pod křídla sokolů se uchýlili rovněž od počátku třicátých let volejbalisté, kteří byli hned od svého vzniku velice úspěšní. Volejbal hráli za sokolovou s válečným přerušením, kdy startovali pod hlavičkou Mladých přátel sportu, až do 50. let.
O velice rozsáhlou obrazovou dokumentaci z historie novopacké Tělocvičné jednoty a basketbalového oddílu se zasloužil PhMr. Richard Geisler, který oskenoval historické snímky a zvětšil je na rozměry formátu A4 a také zpracova a připravil na CD. Uplynulá historie Novopackého Sokola, přerušena dvěma světovými válkami a čtyřicetiletou nadvládou komunistů, byla velice rozsáhlá a bohatá, jak na vlastní činnost, tak i na úspěchy. Podílelo se na ni velké množství nejmenovaných starostů, náčelníků, náčelnic, trenérů, cvičitelů, rozhodčích a dalších činovníků. Jestli se bude Sokol, který před 145 lety v Nové Pace zapustil hluboké kořeny, rozvíjet dále, záleží na současné generaci.