Okresní výkonný výbor ČSTV pravidelně oceňuje nejúspěšnější sportovce, trenéry a cvičitele. Ani tentokrát v porotním sále zámku nechyběli hosté, poslanci, zastupitelé, starostové.

Na základě výsledků ankety, ve které hlasovali tělovýchovní odborníci, převzalo ocenění patnáct sportovců, deset trenérů a dva sportovní kolektivy.

Slavnostní chvíle

Jak ve svém vystoupení zdůraznil předseda OVV ČSTV František Vitoch, i letos dosáhli zástupci okresu dalších cenných výsledku na domácích i zahraničních soutěžích. Vybojovali řadu cenných medailí, umístění, svými výkony potěšili sportovní veřejnost, stávají se vzory pro mládež. Orientační běžkyně Dana Brožková se stala mistryní světa. Také trenéři a cvičitelé odvedli velký kus poctivé práce a vychovali další nadějné sportovce.

Není bez zajímavosti, že se tak stalo již po devětatřicáté. Za tu dobu převzalo ocenění 468 trenérů, 4 rozhodčí, 484 sportovců, 30 kolektivů dospělých a 28 kolektivů mládeže. Český svaz tělesné výchovy v okrese má v současné době 15 300 členů.

(jp)