Český svaz tělesné výchovy (ČSTV) je organizace, která eviduje více než 1,5 milionu členů a sdružuje 108 sportovních odvětví a 9000 tělovýchovných jednot a sportovních klubů. Peněz tu nikdy nebylo nazbyt, podpora státních orgánů, zvláště ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, je již několik let mezi „zasvěcenými“ považována za nedostatečnou. Ale sportuje se, pracuje s mládeží, budují se sportoviště, hlavně díky mnoha obětavým lidem, kteří se zde, v drtivé většině bez finančního ocenění pohybují s láskou a nadšením.

Tak je to také v naší okresní organizaci. Registrujeme přes 16 000 členů v 96 tělovýchovných jednotách a 41 sportovních odvětvích. Na jeho sekretariátu jsou jako profesionálové zaměstnáni známý a oblíbený Václav Nidrle (od roku 1975) a sympatická, ochotná, problematiku dobře ovládající ekonomka Jaroslava Sádlová (od roku 1992).

Volený orgán, okresní výkonný výbor, tvoří Václav Křeček (Jiskra Hořice, fotbal – od roku 1992), Josef Kozák (předseda TJ Jičín a basketbalista – od roku 1992), Josef Letošník (SKP JUDO Jičín, legenda tohoto sportu – od roku 1995), František Rychna (tajemník TJ Jičín a hokejista – od roku 1995), Vladimír Fink (TJ Lázně Bělohrad, expert na finance – od roku 1975), Vladislav Kracík (TJ Nová Paka kuželky – od roku 1993), Jindřich Arnold (Jiskra Hořice, orientační běh – od roku 1995), Josef Antoš (TJ Nová Paka, hokej a kuželky od roku 2002) a Bohumil Šmika (BK Nová Paka a lední hokej – od roku 1998).

Na zasedání tohoto orgánu pravidelně dochází i předseda revizní komise Josef Stránský (SK Robousy – od roku 2002). Prima parta!

Ti na svém pravidelném zasedání projednávali rozpočet OVV ČSTV na letošní kalendářní rok. Obvykle to pro zkušené funkcionáře znamená rutinní záležitost. Letos tomu tak nebylo. Proč? Nutno dodat, že hlavním zdrojem vlastních příjmů ČSTV je akciová společnost Sazka, ve které má jako majoritní akcionář 68%. Ta, bohužel, v posledních letech odvádí daleko vyšší DPH a splácí Sazka arénu. Minulý rok se tedy do hnutí „dostalo“ jen 61%. Václav Nidrle dal proto svoji placenou funkci k dispozici, aby více z toho mála zbylo na tělovýchovné jednoty. Tím odstartoval nečekaně závažnou debatu, v níž se všichni členové OVV vyjádřili pro další zachování okresního sekretariátu jako nezbytného článku tělovýchovného hnutí. Prostředky je nutné hledat jinde – jeden z členů OVV nabízel okamžitě z prostředků své TJ 10 000 Kč na každý rok…

Došlo i na další otázku – co s OVV ČSTV pro příští období? Kromě Josefa Antoše a Bohumila Šmiky jsou všichni členové v důchodovém věku… A ze zkušenosti z posledních let je jasné, že velký přetlak návrhů z TJ na doplnění do voleb pro příští období nebude. Každý ze stávajících členů OVV ČSTV se ke své další eventuální činnosti proto vyjádřil. Většina z nich totiž chtěla skončit. K mé velké radosti reagovali jako jeden muž – bude-li toho zapotřebí, půjdou opět do voleb. Prokázali tak svůj vztah k tomuto hnutí a naplnili i krédo čestných sportovců, kteří z boje neutíkají, když se zrovna nedaří… Byl jsem na ně hrdý a hlavně proto jsem toto napsal!


Mgr. František Vitoch, předseda OVV ČSTV (TJ Nová Paka, převážně fotbal, ve funkcích v ČSTV od 1982)