Na programu bylo přednesení zpráv o činnosti a hospodaření za rok 2018 v podání předsedy Jana Blažka, zprávu o sportovní činnosti za rok 2018 přednesl Jiří Stuchlík. V rámci diskuse, ve které vystoupilo deset členů, padlo velké množství poznámek, podnětů a dotazů. Probíraly se nově vzniklé nádrže pro vodu na kropení dvorců, provoz v nové hale, výše členských příspěvků, pevný plán pro využití kurtů a další témata.

Dalším bodem byly volby do výboru spolku na období 2019 - 2023. Kandidovalo celkem osm členů, z nich bylo dle stanov zvoleno sedm. Volební komise ve složení RNDr. Jaroslava Bareš a Luděk Černík sečetla hlasy a oznámila výsledky, z nich vyplynulo, že do výboru spolku se pro následující období dostali Eduard Bark, Jan Blažek, Martin Erban, Petr Holda, Milan Stránský, Jiří Stuchlík a Tomáš Špic. Následně byly předány dary a gratulace členům k životním jubileím - z přítomných Bořkovi Karlovskému k 75. narozeninám, MVDr. Petru Holdovi k 50. narozeninám a Jaroslavu Ticháčkovi k loňským 55. narozeninám.   (jb)