Jičínský zpravodaj, který jste jistě našli ve schránkách, a také páteční týdeník Nové noviny (13. prosince), přinesly kandidátku, která představuje úspěchy nominovaných, a anketní lístek. Vybírat můžete jednotlivce a kolektivy v kategoriích dospělí, mládež do 19 let, mládež do 14 let, dále v oblasti zdravotně postižených a v oblasti veteránského sportu.

Ankety se mohou zúčastnit příznivci jičínského sportu, pokud čitelně vyplní anketní lístek a opatří ho svým podpisem. Pozor! Je zapotřebí zaslat nejpozději do 27. prosince na adresu MěÚ Jičín, Jitka Mádlová, Žižkovo nám. 18. Z platných anketních lístků, které budou podepsány, včetně uvedení adresy odesilatele, jich deset vylosují a výherci obdrží vstupenku na sportovní utkání.

Hlasovat můžete i prostřednictvím internetu – http://sportovec.jicin.cz. I zde je termín uzávěrky 27. prosince. Vítězem a Sportovcem města Jičína pro rok 2013 se stane sportovec na základě hlasování – komory odborníků, složené ze zástupců sportovních klubů a členů sportovní komise, komory veřejnosti, formou hlasování.