Již tradičně tento den připadá na druhý čtvrtek v měsíci březnu. V nemocnici všechny případné zájemce vyšetříme 10. března, a to na nefrologické ambulanci.

Světový den ledvin již po jedenácté vyhlásila Mezinárodní federace nadací pro nemoci ledvin (International Federation of Kidney Foundations) a Mezinárodní nefrologická společnost (International Society of Nephrology). Cílem akce je zvýšit informovanost jak zdravotníků, tak laické veřejnosti o nemocech ledvin, jejich včasné diagnostice a možnostech léčby.

Jedenáctý ročník je zaměřen na problematiku onemocnění ledvin u dětí. Slogan pro tento rok zní „Prevence nebolí, jednejte včas". Jak dobře vám ledviny fungují, můžete zjistit na bezplatném vyšetření, které bude provádět od 9 do 14 hodin lékařka Lucie Štěrbová v nefrologické ambulanci.

Ambulance se nachází v přízemí pavilonu „J" jičínské nemocnice (budova dialýzy). „Během tohoto vyšetření zjistíte, zda netrpíte nějakým ledvinovým onemocněním a samozřejmě se s námi můžete také poradit, jak nemocem ledvin předcházet. Nejdříve od vás zjistíme, zda už jste nějaké onemocnění ledvin a močových cest prodělali v minulosti a zeptáme se na přítomnost rizikových faktorů nebo onemocnění, která poškozují činnost ledvin, jako je např. cukrovka a vysoký krevní tlak. Dále provedeme odběr vzorku krve a moči a změříme vám krevní tlak. V případě zjištění patologie v provedených vyšetřeních, budete objednáni k další kontrole," vysvětluje průběh vyšetření MUDr. Lucie Štěrbová.   Magdaléna Doležalová