„Vzpomínám na dny, kdy jsem po náhlém úmrtí svého předchůdce Arnošta Štěpánka jeho funkci tehdy přebíral. Zodpovědně prohlašuji, že jsem se snažil se svými spolupracovníky v jeho úsilí pokračovat. Za dobu mého působení v čele staropacké tělovýchovy s vděčností a poděkováním vzpomínám především na spolupráci s místopředsedou Ladislavem Frýbou, s Bohuslavem Nýdrlem, ve funkci hospodáře si bezchybně po léta počínal Eda Sucharda a jeho pokračovatel Míra Dlouhý. Významným pomocníkem byl i Jirka Karel, Jarka Nypl a dlouholetý spolupracovník ve výboru celé tělovýchovy i fotbalového výboru Honza Šulc. Takto bych mohl jmenovat řadu dalších obětavých lidí, kteří bez nároku na jakoukoliv odměnu věnovali práci tělovýchovného funkcionáře ve Staré Pace svůj volný čas.

Významným pomocníkem a spolupracovníkem bylo i vedení obce. Právě za působení tehdejšího starosty Slávka Fišery a místostarosty Edy Hradeckého se v našich hlavách zrodila myšlenka přebudovat nevzhledný Sokolák postupně do dnešní podoby. Celou tuto akci se podařilo dokončit za významné pomoci Věry Hlostové, v té době krajské zastupitelky a Vladimíra Blažeje, člena výkonného výboru Českomoravského fotbalového svazu, který významně pomohl s financováním fotbalového hřiště s umělým travnatým povrchem. Málokdo si možná uvědomí, že od slavnostního otevření uplyne letos v září dlouhých 10 let.

Obec také významně pomohla při realizaci dlouhodobého snu, který měl lyžařský oddíl, a to vybudování nového lyžařského vleku. Velkou zásluhu na tom mají pochopitelně členové lyžařského oddílu v čele s Václavem Šepsem. Za množství odpracovaných hodin si jistě nezaslouží, aby se k nim paní Zima chovala s dodávkou sněhu tak macešsky. Ale já spolu s nimi věřím, že se dočkáme. Lyžníky musím dále pochválit za vzornou péči o chalupu v Rokytnici. V této péči úspěšně pokračuje a navazuje na úsilí Jirky Šorma st. současný správce Milan Straňák. Pokud se chci zmínit o oddílu stolního tenisu, nemohu nevzpomenout Jarku Zajíce.

Troufnu si říci, že právě on stál u výkonnostního růstu staropackých stolních tenistů, který byl dále rozvíjen Jirkou Krutským a Milanem Pánkem a současným předsedou oddílu Janem Herberem. Snahou „A" mužstva je vybojovat účast ve třetí lize. Budu na dálku určitě držet palce. Oddíl kopané prošel v nedávné době výraznou změnou ve vedení a v celkovém pojetí složení staropackého mužstva. Hraje se sice pouze okresní přebor, ale nové vedení se opírá o své odchovance, kteří budou mít v budoucnu jistě vyšší cíl. Minulému vedení oddílu kopané nelze upřít zásluhy o výrazný posun v kvalitě hrací plochy, stavu kabin, střídaček, instalaci umělé závlahy a celkové zlepšení úrovně fotbalového hřiště.

O okolnostech vyřazení z krajských soutěží se nechci zmiňovat. Určitě je nutné se zmínit i o činnosti Asociace sportu pro všechny, která patří pod do TJ. V současné době zajišťuje pouze pravidelná cvičení žen, ale i to je záslužné. Posledním a nejmenším je oddíl cyklistiky. Jeho členové se účastní s úspěchem řady závodů po celém kraji i mimo něj. Se svými spolupracovníky jsem zažil chvíle radostné i méně radostné. Novému vedení TJ SOKOL v naší obci přeji, aby ty radostné chvíle převládaly.

Současné vedení obce je podle mého názoru zárukou toho, že největší spolek se bude dále rozvíjet a bude nabízet možnost sportovního vyžití dospělým a hlavně mládeži. Rovněž věřím, že dojde ke zlepšení ve financování sportu a tělovýchovy v naší zemi, neboť současný stav je ze strany nadřízených orgánů neúnosný. Tím více vyniká každoroční finanční pomoc obce.
Na závěr pozdravuji všechny kamarády, se kterými jsem v minulosti potil za Starou Paku hokejové a fotbalové triko, se kterými jsem mnohokrát absolvoval Krkonošskou 70, Jizerskou 50, či jiné sportovní akce. Novému vedení tělovýchovné jednoty přeji dobrou spolupráci nejen ve vlastním výboru, ale i s vedením obce, školy a dalšími staropackými spolky. Věřím, že v čele s novým předsedou Jardou Bilem se to bude dařit."     (mp)