Děti, jejichž počet vzrostl o rodiče a prarodiče těch nejmenších, se v tělocvičně pod dohledem Mikuláše a anděla nejprve s čerty rozcvičili pro následující překonávání překážkové dráhy, složené z různého nářadí. Ti větší zvládali různé překážky, včetně kotoulů na žíněnce samostatně, ti menší se o to snažili za doprovodu rodičů. Překážková dráha končila u Mikuláše a anděla, kteří rozdávali dětem z odkryté švédské bedny balíčky dobrot.

Děti i rodiče, včetně organizátorek podvečerní nadílky – náčelnice Sokola Aleny Krejčové, cvičitelek Dany Coganové a Majky Nádvorníkové – byli s celým programem velice spokojeni. „Velký dík patří studentům a studentkám a jejich doprovodu, vychovatelce Aleně Ježkové za celý program mikulášské nadílky“, řekla po skončení náčelnice Alena Krejčová.

Aby nepřišli o mikulášskou nadílku nejmenší novopačtí basketbalisté, byla uspořádána o den později i na jejich tréninku. Každý z dvaceti členů týmu nejmladších minižáků musel předvést Mikuláši, andělovi a čertovi, že umí dát koš z donášky nebo ze zkráceného trestného hodu. Čert často zastával funkci obránce. Bylo to velmi pěkné zpestření tréninku před turnajem v Pardubicích. (Míla Pour)