Děti od ročníku 2011 až po 2002, roztříděné dle stáří, budou závodit v běhu na 100 m, v překážkovém běhu na 50 m, házet míčkem a skákat do dálky. Na závěr tři nejlepší v každé kategorii a disciplině budou na stupních vítězů dekorováni medailemi. S odpolednem se děti a rodiče rozloučí opékáním buřtů. Závody budou odstartovány v 15.45 hodin po slavnostním nástupu a prezentaci, která začíná v 15 hodin. (po)