Jednání zahájil a řídil Jaroslav Vik, sekretář KVS, který přivítal předsedu Českého volejbalového svazu Zdeňka Haníka a další hosty. Úvodem byla uctěna památka Jindřicha Jirouta, dlouholetého funkcionáře Sokola Malšovice a KVS.

Obsáhlou zprávu o činnosti za období 2009 – 2013 přednesl Václav Nidrle, předseda KVS, který mimo jiné zmapoval soutěže v rámci kraje a připomněl, že v regionu chybí více úspěšných týmů v republikových soutěžích. Společně s Pardubickým KVS je již třetím rokem organizován festival barevného minivolejbalu, což je populární náborová akce pro nejmenší volejbalové benjamínky. Již prestižní je každoroční akce vyhlášení nejlepších mladých volejbalistů a jejich trenérů, často za účasti hejtmana kraje. Svaz pořádá školení i semináře pro rozhodčí a trenéry.

V loňském roce, který byl orámován 90 lety organizovaného volejbalu, se konala pestrá paleta akcí pod vysokou sítí i mimo ni. V rámci kraje se tradičně hrají významné volejbalové turnaje, známé po celé republice od malých volejbalistů až po superveterány (např. Dřevěnice Čestice, Amatérská volejbalová liga a další). Významnou podporou pro činnost KVS jsou granty Královéhradeckého kraje zejména na rozvoj mládežnického volejbalu. Poté následovaly zprávy hospodáře Josefa Matějovského a Vladimíra Klára (revizní komise).

Ocenění pak převzali významní volejbaloví funkcioři, dlouholetí předsedové okresních volejbalových svazů, Miroslav Dolek (Baník Vamberk, předseda OVS Rychnov) a Miloš Kuželka (Sokol Dřevěnice, předseda OVS Jičín). V diskusi zazněl mimo jiné dotaz na rozdělování finančních prostředků z hazardu na sport. Vystoupil rovněž předseda ČVS Zdeněk Haník, který se např. zabýval volejbalovými soutěžemi na Olympiádách dětí a mládeže, vyhlášením volejbalisty roku či členskou základnou svazu.

A jak dopadly volby? Předsedou Královéhradeckého krajského volejbalového svazu na období 2013 – 2017 byl opět zvolen Václav Nidrle, takže výbor KVS, čítající 21 členů (z toho bude jmenováno předsednictvo KVS), je tento (podle abecedy): Jiří Bezdíček, Martin Burdych, Aleš Fejfar, Otakar Fendrych, Zdeněk Fiala, Martin Houštek, Miroslav Charvát, Jiří Kmoníček, Hana Kopecká, Jakub Lejsek, Josef Matějovský, Jaroslav Němeček, Václav Nidrle, Ladislav Ott, Jan Plichta, František Pluhař, Luděk Ruprich, Pavla Trunečková, Jaroslav Vik, Karel Volt a Václav Židů.

Revizní komise: Václav Anděl, Milan Dvořák a Vladimír Klár. Kandidáti do výboru ČVS: Martin Burdych, Zdeněk Haník, Josef Matějovský a Václav Nidrle. Delegáti na 10. konferenci ČVS v Brně: Martin Burdych, Zdeněk Haník, Miroslav Charvát, Jakub Lejsek, Josef Matějovský, Václav Nidrle, Jan Plichta, František Pluhař, Jaroslav Vik a Václav Židů. ⋌(ld)