Vedle fotbalových oddílů jim otevírá brány „k fotbalovému štěstí“ i soutěž Mc Donald´s Cup. Je to projekt, na němž spolupracují společnost McDonald´s ČR, Asociace školních sportovních klubů ČR (AŠSK), Českomoravský fotbalový svaz (ČMFS).

Soutěž je určena pro žáky 1. – 5. tříd ZŠ. Hraje se ve dvou kategoriích: 1. – 3. třída v kategorii A, 4. – 5. třída v kategorii B. To je velice pozitivní, protože pro tuto věkovou kategorii není příliš mnoho soutěží.

Cílem soutěže je dát možnost pravidelného sportování co největšímu počtu chlapců a děvčat. Vždyť v loňském roce startovalo více než 84 tisíc chlapců a děvčat.

Projekt počítá se školními turnaji, okrskovými koly, okresním a krajským finále. V kategorii B se vítězové krajského finále představí v národním kole, které nese název Svátek fotbalu. Letos se uskuteční v Jihlavě.

V našem okrese má soutěž své pevné místo. Zájem o ni je poměrně vysoký. Z jednadvaceti základních škol se do ní zapojilo sedmnáct a navíc i tři málotřídky – ZŠ Libuň, ZŠ Lužany, ZŠ Kozojedy.

Na zasedání okresního štábu McDonald´s Cupu byla vypracována termínová listina postupových kol. Dne 23. dubna se odehrají okrsková kola v Chomuticích, Jičíně, Lázních Bělohrad. Okresní finále se uskuteční 6. května v Nové Pace.

Vítězná družstva mají právo zúčastnit se krajského finále, které se koná 22. května v Jičíně.

Josef Čurda, předseda OŠ McDCup