Z důvodu nedostatku financí ukončují postupně činnost okresní administrativní pracoviště, která dosud poskytovala odbornou podporu sportovním klubům, stejně tak okresním sportovním svazům některých sportů. Sportovní kluby si tak budou muset veškerou zákonnou administrativu, jako je účetnictví, daně, hlášení ČSÚ, případně zdravotním pojišťovnám, zajišťovat samy, okresní sportovní svazy budou muset hledat podmínky pro činnost jinde.

Každá tělovýchovná jednota nebo sportovní klub (dále jen TJ/SK) má vedle svého hlavního poslání řadu organizačních a administrativních povinností. Již tak je dost starostí s vlastní sportovní činností - zajištění financí, kvalifikovaných trenérů a dobrovolníků, potřebných prostor pro sportování, účasti na soutěžích, mnohdy údržba vlastního sportoviště. Ale jsou zde i povinnosti, které má každá právnická osoba, tedy i občanské sdružení jako je sportovní klub. Mezi ně patří vedení účetnictví, daňová přiznání a různá statistická a jiná hlášení, činnosti které vyžadují určité odborné znalosti. Pro sportovní klub, zpravidla řízený nadšenými dobrovolníky, je tato činnost další zátěží, kterou je nutno přijmout.

Organizační a administrativní pomoc a odborné poradenství poskytují sportovním klubům kanceláře okresní sportovní organizace, kterou si TJ/SK pro tento účel samy v jednotlivých okresech založily již v roce 1990. V každém okrese působili dosud jeden až dva zaměstnaní specialisté, jeden z nich vždy ekonom, kteří v případě potřeby pro TJ/SK tyto odborné činnosti bezplatně vykonávali. Tato malá administrativní centra patří do struktury ČSTV, odkud také přicházely finance na provoz.

Po odchodu Sazky z pozice donátora (2010) a po změně distribuce státních financí pouze sportovním svazům (2011 a 2012) jsou kanceláře okresních sportovních organizací zcela bez prostředků na provoz. Členské TJ/SK, v okrese Jičín 96, musí proti své vůli přistupovat k zastavení činnosti kanceláře a opuštění pronajatých prostor. V tomto případě by se výrazně zkomplikovalo i řízení sportovních soutěží, z nichž zejména fotbal, stolní tenis a volejbal mají v okrese rozsáhlou strukturu soutěží.

Veškerá odborná administrativní a poradenská podpora TJ/SK tak končí. Včetně podmínek pro práci dalších desítek dobrovolných funkcionářů v okresních sportovních svazech, kteří řídí sportovní soutěže v každém okrese, představující společné využívání kancelářské techniky, pošty, ekonomického poradenství nebo archivování písemností atd. Většina pracovišť, nepodaří-li se jim získat prostředky na financování činnosti z lokálních zdrojů nebo přímo z TJ/SK, ukončí svoji činnost do konce roku 2011 nebo v prvních měsících roku 2012.

Sportovní kluby si musí nyní zajistit chybějící odborné činnosti svépomocí, zpravidla za úhradu, což dále zvýší ekonomickou náročnost jejich provozu. Budou se o pomoc obracet na obecní a městské úřady nebo činnost ukončí, případně nebudou potřebné povinnosti plnit, čímž se vystaví riziku postihu kontrolních orgánů. Vladimír Šimíček, tajemník okresní sportovní organizace v Šumperku: “Vím, že jen na Moravě končí pět okresních kanceláří, je to obrovská škoda. Pro TJ/SK i okresní sportovní svazy vznikne velmi složitá situace, i když také vím, že někde se činnost, byť v omezeném rozsahu, pokoušejí udržet.

Je řada podaných výpovědí, není z čeho financovat. Vítězslav Holub, pracovník kanceláře poskytující servis TJ/SK v okrese Jihlava k tomu dodává: „Mám zatím informace minimálně od předsedů pěti sportovních klubů na Jihlavsku, které našich služeb dlouhodobě využívaly, že do rizika nepůjdou, účetnictví, administrativa a daně jsou čím dále náročnější, a tak bez pomoci a zázemí činnost sportovního klubu raději ukončí“.
V okrese Jičín sice zatím signály o tom, že TJ/SK „zavírají krám“, ještě nejsou, ovšem začátkem roku 2012 může být vše jinak
Mgr. František Vitoch, předseda OVV ČSTV Jičín, Václav Nidrle, tajemník OVV ČSTV Jičín