Bylo oceněno pětadvacet jednotlivců, které představujeme na snímcích, pořízených pro ČSTV firmou Ullrich. Všem oceněným blahopřejeme.