Starostka župy Marie Tulková ve své zprávě seznámila přítomné s novými hospodářskými směrnicemi ČOS, dále se v kostce zmínila o činnosti předsednictva v minulém roce a o dalších významných akcích tělocvičných jednot župy. Ze zprávy župního předsedy odboru sportu zaznělo, že v hodně tělocvičných jednotách se sice sportuje, ale pod hlavičkou odboru všestrannosti. Nejvíce sportovních oddílů mají sokolové v Nové Pace a v Úbislavicích.

V letošním roce již proběhla soutěž sokolské všestrannosti, na víkend 17. - 18. května připravili sokolové v Dolní Kalné turistický sraz sokolského žactva.

Stěžejní činností bude účast sokolů na červnovém sletu pod Ještědem a na sokolském sletu v Brandýse nad Labem. Na prázdniny připravují sokolové různé dětské tábory a sportovní kempy.
Několik tělocvičných jednot uspořádá Běh duhové naděje, který nahrazuje dřívější běh Terryho Foxe. Připravuje se i pětidenní zájezd na jižní Moravu a jednodenní výlet do Krkonoš. V září uspořádají tělocvičné jednoty v rámci 90. výročí vzniku naší republiky akci „Sokolení“, při které sokolové budou prezentovat svoji činnost.

V letošním plánu činnosti nechybí ani přebory župy ve florbalu, nohejbalu, volejbalu, malé kopané a stolním tenisu.

Diskutovalo se o soutěži všestrannosti, letním jazykovém kursu v Libáni, o programu turistického srazu žactva v Dolní Kalné, ale i o činnosti jednotlivých tělocvičných jednot.

V Jičíně plesali sokolové na tradičních Šibřinkách. Plné tělocvičny mrňat, které cvičí s rodiči mají v Jičíně a v Nové Pace, kde navíc pro sokolíky a malé sokolky pořádají pravidelné atletické závody na Letním stadionu. Míla Pour