Čtyři stovky diváků zatleskaly převážně mladým cvičencům a cvičenkám v sedmi skladbách, které byly jasným důkazem, že dnešní Sokol je moderní organizací, jež si sice váží odkazu svých předků a staví na Tyršově hesle V zdravém těle zdravý duch, ale je plně v současnosti a vyhovuje požadavkům dnešních mladých. Vážnost výročí podtrhla kromě jiných přítomnost senátora MVDr. Jiřího Lišky a starosty Jičína ing. Martina Puše.

Úvod

Po fundovaném projevu starostky TJ Blaženy Bohuňovské a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru Smetana nastoupilo několik desítek cvičenců v moderních skladbách, na závěr zazněla sletová „Písnička“.


Na dotaz, co dal Sokol bývalému starostovi města ing. Ivanu Matějkovi, zazněla odpověď: „Všechno. Dal mi zdraví, kamarády, lásku, přátelství, pocit zodpovědnosti. Sokol je pro mne život.“
Jednota má nyní přibližně pět stovek cvičenců.