Z celkem 3480 účastníků Putování za Rumcajsem jich nejvíce (1019) zvolilo trasu v délce 15 kilometrů, naopak nejméně tu nejdelší, padesátililometrovou (58). Na cyklotrasy se podle informace předsedkyně jičínského Klubu českých turistů Věry Franců vydalo 112 cyklistů. „Absolvujeme s vnukem nejkratší, tříkilometrovou trasu,“ informoval Oldřich Suchoradský.

U prezentace na zámeckém nádvoří hrála k dobré pohodě country kapela, další program byl připraven pro účastníky dětských tras například v areálu Valdštejnské lodžie v Libosadu.

Také hry a soutěže

Za různé soutěžní disciplíny byly děti odměňovány sladkostmi, k dispozici zde bylo občerstvení, málokdo vynechal obhlídku dřevěného poustevníka. Na Zebíně pak byly přichystány krátké projížďky na koních.

Trochu statistiky: letošní účast byla o zhruba tisícovku osob „slabší“, avšak pravděpodobně už nikdy nebude dosažen např. rekord z roku 1982, kdy počet účastníků poprvé přesáhl desetitisícovou hranici – přesně 10 831, a tím se zařadil na 1. místo v republice.